Skip to content

Chủ đề gợi ý

Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Bạn đã biết điều này chưa?
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Cuộc sống sinh viên
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Thông tin công nghệ
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Phim hay nè!
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Cười chút chơi!
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Sống tốt mỗi ngày
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Showbiz Việt
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Chút tâm sự
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Thông tin về y tế, sức khỏe
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Tài liệu học tập

Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?

Quản lý cấp cao là chức. vụ chỉ chung cho những người đứng đầu của một tổ chức, có trạch nhiệm trong việc phát triển tổ chức hoặc công ty đó.

Tổng quan về một quản lý cấp cao – Senior Manager

Senior Manager chịu trách nhiệm về các hoạt động chung doanh thu và lợi nhuận của một công ty hoặc tổ chức. Mục tiêu của họ là tối đa hóa hiệu quả, năng suất và hiệu suất của tổ chức này thông qua việc điều hành mọi việc để tổ chức hoạt động tốt hơn.

Thông qua việc điều phối hoạt động kinh doanh, họ có trách nhiệm giám sát hiệu xuất và kiểm soát ngân sách của các nhân viên. Thiết lập và hướng dẫn các phòng ban hoàn thành mục tiêu và đảm bảo mọi việc được thực hiện một các hiệu quả và có tổ chức. Tối ưu chi phí và tối đa hóa hiệu quả.

Quản lý cấp cao - Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?

Quản lý cấp cao có thể được tuyển dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong các lĩnh vực nhà nước và tư nhân. Họ thường chuyên về một lĩnh vực hoặc lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như Tài chính, Tiếp thị, Nhân sự hoặc Bán hàng.

Trách nhiệm của họ sẽ thay đổi tương ứng, nhưng cũng sẽ phụ thuộc và quy mô của tổ chức của họ. Họ có thể giám sát một bộ phận hoặc toàn bộ một tổ chức. Đôi khi học cũng làm việc với tư cách một thành phần trong ban giám đốc.

Trách nhiệm chính của một Senior Manager

Dưới đây là danh sách không đầy đủ các nhiệm vụ phổ biến Senior Manager bắt buộc phải hoàn thành.

 • Lập kế hoạch cho các hoạt động của tổ chức bằng cách thiết lập các nhiệm vụ, mục tiêu và thứ tự ưu tiên của công việc:
  • Tạo một action plan chi tiết bằng cách vạch ra các bước cần thiết và sắp xếp chúng thành một mô hình logic.
  • Xác định các mục tiêu tổ chức rõ ràng và xác định các cách để đạt được chúng;
  • Thiết lập các hướng dẫn rõ ràng để đưa ra quyết định và các kế hoạch để quản lý khủng hoảng.
  • Truyền đạt định hướng và tầm nhìn của tổ chức cho nhân viên.
 • Xây dựng, phát triển, thực hiện, cải thiện các thủ tục và chính sách kinh doanh, cũng như các hoạt động và sáng kiến ​​tổ chức:
  • Thiết lập, phê duyệt và thực hiện các chính sách, chương trình tổ chức và các chiến dịch nội bộ khác.
  • Xác định cách phân phối các nguồn lực, đảm bảo lượng công việc phù hợp được phân bổ cho đúng số lượng người trong trong bộ phận.
  • Cung cấp các hướng dẫn và giải thích, ủy quyền theo yêu cầu.
 • Giám sát, kiểm soát mục tiêu, chi phí của dự án đang thực hiện so với kế hoạch đã đề ra:
  • Xác định các vấn đề và thiếu sót trong tổ chức. Đảm bảo các biện pháp khắc phục cần thiết phải được thực hiện.
 • Kiểm soát ngân sách, liên lạc với các đối tác và nhà đầu tư, cũng như trao đổi với các bộ phận Bán hàng, Tiếp thị và Kế toán để thảo luận về các chiến lược nhằm đảm bảo thành công về tài chính và tổng thể của các dự án trong tổ chức:
  • Xem xét và giải thích các thông tin về ngân sách và tài chính.
  • Giám sát chi phí và thực hiện phân tích lợi ích chi phí.
  • Đánh giá và quản lý rủi ro tài chính.
  • Đảm bảo kế toán tài chính và kiểm toán tuân thủ luật pháp hiện hành.
 • Giám sát hoạt động con người của tất cả các phòng ban, ủy quyền và tổ chức thành lập các phòng ban và các vị trí liên quan:
  • Lựa chọn người quản lý, giám đốc và nhân viên điều hành khác.
  • Đào tạo, giám sát và quản lý nhân viên hoặc hướng dẫn bộ phận Nhân sự làm việc đó.
  • Thiết lập các hướng dẫn và tiêu chuẩn để đánh giá nhân sự, tuyển dụng và thăng tiến.
  • Giám sát hiệu suất của nhân viên, viết báo cáo và cập nhật hồ sơ, theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên. (Ban giám đốc hoặc chủ tịch)
  • Lập kế hoạch lịch trình làm việc, nếu cần thiết.
 • Xây dựng mối quan hệ với cả bên trong và bên ngoài tổ chức:
  • Giao tiếp, động viên và truyền cảm hứng cho nhân viên.
  • Tạo sức ảnh hưởng và lòng tin cho mọi người trong tổ chức. Thiết lập mối quan hệ tích cực với những người trong tổ chức để có thể cùng nhau phát triển mục tiêu của tổ chức.
  • Đại diện tổ chức trao đổi, liên lạc với các công ty bên ngoài hoặc bên thứ 3 khác.
  • Đại diện cho tổ chức trong các cuộc đàm phán, kết nối các quan hệ công chúng, quan hệ ngoại giao hoặc các chức năng chính khác.
  • Giám sát và điều phối các dự án bên trong và bên ngoài tổ chức.
 • Giám sát việc bảo trì thiết bị:
  • Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, bảo trì, sửa chữa.
 • Xử lý các vấn đề khi và khi chúng phát sinh để đảm bảo tổ chức hoạt động trơn tru và hiệu quả:
  • Tư vấn cho bộ phận Nhân sự về cách xử lý các khiếu nại và thắc mắc, hỗ trợ giải quyết xung đột, khi cần thiết.
Quản lý cấp cao - Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?

Nhiệm vụ hàng ngày

 • Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và đánh giá tất cả các hoạt động kinh doanh, đảm bảo họ đáp ứng các mục tiêu, và quy định của tổ chức.
 • Giám sát ngân sách và tiến độ cho tất cả các dự án và chi phí vận hành tổ chức.
 • Phát triển, thực hiện và cập nhật các thủ tục và chính sách liên quan.
 • Giám sát hoạt động của con người trong tổ chức, bao gồm đào tạo, quản lý và đánh giá nhân viên.
 • Liên lạc với nhân viên, công ty bên ngoài, đối tác và các bên thứ ba khác để duy trì mối quan hệ tích cực trong phát triển kinh doanh.

Kỹ năng và trình độ cần thiết của một Senior Manager

 • Kỹ năng giao tiếp, giao tiếp và đàm phán tốt:
 • Giao tiếp rõ ràng, cả bằng văn bản và bằng lời nói, để đưa ra hướng dẫn rõ ràng và tạo ra một môi trường minh bạch và giao tiếp với nhân viên.
 • Có thể phát triển và duy trì các mối quan hệ lâu dài cả bên trong và bên ngoài tổ chức, để tạo điều kiện cho các nỗ lực làm việc, liên kết và hợp tác.
 • Có kỹ năng lắng nghe, đồng cảm, đối xử tôn trọng với người khác và giữ bình tĩnh để ngăn chặn hoặc tạo điều kiện giải quyết xung đột.
 • Xử lý các yêu cầu và ra yêu cầu một cách chuyên nghiệp. Đồng thời ngoại giao phải thật khéo léo.
 • Có thể đưa ra các phản hồi cho sự đóng góp và khen thưởng nhân viên của họ.
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc:
  • Đi tiên phong trong việc thúc đẩy bản thân và những người khác đạt được kết quả và mục tiêu của kế hoạch đề ra.
  • Có thể ủy nhiệm và bổ nhiệm nhân sự khác để đảm bảo các hoạt động được xử lý hiệu quả hơn.
  • Phấn đấu cải thiện các khuyết điểm của tổ chức.
  • Lắng nghe đóng góp của nhân viên, có thể đa nhiệm và hoạt bát, lạc quan.
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian mạnh mẽ:
  • Lập kế hoạch hoạt động của tổ chức, đảm bảo thời gian được quản lý hiệu quả.
  • Có thể đảm nhiệm công việc đa nhiệm.
  • Có thể quản lý một nhóm, thúc đẩy họ làm việc và tạo ra kết quả mong muốn trong thời gian có hạn.
  • Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm tốt.
  • Có thể chịu được áp lực công việc cao.
 • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định:
  • Xác định vấn đề và giải quyết vấn đề kịp thời.
  • Có khả năng suy nghĩ vượt trội. Áp dụng các sáng tạo của mình vào việc giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.
  • Có thể thực hiện phán đoán hợp lý và suy nghĩ phê phán.
 • Mức độ tự giác cao, linh hoạt, có thể thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động và nhiều thay đổi.
 • Có lòng trung thành và độ tín dụng cao.
 • Kỹ năng máy tính tốt:
  • Có kĩ năng sử dụng các phần mềm phục vụ cho công việc quản lý, xử lý văn bản, bảng tính, quản lý cơ sở dữ liệu tốt.
  • Tận dụng kiến thức để tìm kiếm và khai thác thêm các phần mềm hữu ích và triển khai nó để tăng năng suất và hiệu quả lao động của nhân viên/ tổ chức.
Quản lý cấp cao - Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?

Yêu cầu khác về kinh nghiệm và học vấn

Bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) là lựa chọn phổ biến nhất cho Senior Manager. Ngoài ra, nếu có thêm các bằng cấp trong những lợi thế sau sẽ có thể là một thế mạnh cho ứng viên: Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Marketing, Quản lý hoạt động, Quản lý sự kiện, Quản lý cơ sở, Quản lý du lịch, Quản lý khách sạn, Quản lý dịch vụ ăn uống, Dịch vụ thư ký, Luật, Y tế, Giáo dục , Kỹ thuật, Viễn thông…

Tùy thuộc vào lĩnh vực và tổ chức, Senior Manager có thể được yêu cầu có từ 5 đến 7 năm kinh nghiệm quản lý hoặc tối đa 8 đến 15 năm kinh nghiệm lập kế hoạch, phát triển và quản lý dự án. Trong hầu hết các trường hợp, ứng viên có bằng sau đại học sẽ yêu cầu ít năm kinh nghiệm làm việc hơn (thường là từ 6 đến 10, thay vì 9 đến 12). 

Tiến trình nghề nghiệp cho Senior Manager được xác định bởi hiệu suất, trình độ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Khi họ đã có được kinh nghiệm quan trọng trong một lĩnh vực cụ thể, Senior Manager có thể chọn chuyển sang nghề Cố vấn quản lý, cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc phát triển kinh doanh của mình.

Sinh Viên Plus tổng hợp

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Bạn đã biết điều này chưa?
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Cuộc sống sinh viên
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Thông tin công nghệ
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Phim hay nè!
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Cười chút chơi!
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Sống tốt mỗi ngày
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Showbiz Việt
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Chút tâm sự
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Thông tin về y tế, sức khỏe
Quản lý cấp cao – Senior Manager làm gì? Yêu cầu ra sao ?
Tài liệu học tập
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tìm kiếm