Skip to content

Chủ đề gợi ý

Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Bạn đã biết điều này chưa?
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Cuộc sống sinh viên
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Thông tin công nghệ
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Phim hay nè!
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Cười chút chơi!
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Sống tốt mỗi ngày
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Chút tâm sự
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Thông tin về y tế, sức khỏe
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Tài liệu học tập
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Thông tin tuyển dụng

Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”

Hiện tượng Dejavu là hiện tượng mà người trải qua sẽ có cảm giác rất quen thuộc với một sự việc vừa xảy ra trong hiện tại như là đã trải qua trước đây rồi.

Dejavu hay còn gọi là kí ức ảo xảy ra ở hơn 60% dân số, theo khảo sát của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kì. Sau nhiều năm nghiên cứu và khảo sát, mặc dù chưa thể chứng minh 100% nhưng có sự đồng thuận giữa các nhà khoa học rằng đây chỉ là hiện xảy ra do não bị “lag”. Đó là sự chậm trể thông tin giữa các noron thần kinh giữa bên này với bên kia của não, khiến não bạn nhận được cùng 1 thông tin đến 2 lần.

Dejavu – độ trễ của não

Về cơ bản, não bạn sẽ xử lý từng thông tin một. Đến khi lặp lại cùng một thông tin sẽ khiến chúng ta có cảm giác như việc đó đã từng xảy ra trong quá khứ.

Giải thích khoa học cho thấy, Dejavu được chia làm 3 loại: xử lý kép (2 quá trình nhận thức không đồng bộ), hoạt động thần kinh (các noron thần kinh bị gián đoạn trong quá trình truyền tải thông tin), trí nhớ (sự quen thuộc ngầm của các hình ảnh )

Nguồn: apa.org

Ủng hộ tác giả Momo: 08.678.19063 . Vui lòng ghi rõ tên tác giả khi donate!
Trở thành tác giả: Gửi email đăng kí về bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Bạn đã biết điều này chưa?
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Cuộc sống sinh viên
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Thông tin công nghệ
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Phim hay nè!
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Cười chút chơi!
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Sống tốt mỗi ngày
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Chút tâm sự
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Thông tin về y tế, sức khỏe
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Tài liệu học tập
Hiện tượng Dejavu thực chất chỉ là do não bạn bị “lag”
Thông tin tuyển dụng

Tìm kiếm