Skip to content

Chủ đề gợi ý

Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Bạn đã biết điều này chưa?
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Cuộc sống sinh viên
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Thông tin công nghệ
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Phim hay nè!
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Cười chút chơi!
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Sống tốt mỗi ngày
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Showbiz Việt
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Chút tâm sự
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Thông tin về y tế, sức khỏe
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Tài liệu học tập

Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp

Theo kết quả tại kì họp quốc hội thứ 7 khóa XIV vào ngày 14/07/2019, dự luật này sẽ được chính thức áp dụng vào đầu năm sau

Theo đó, luật mới này sẽ cấm các hình thức xúi giục, kích động, lôi kéo hoặc ép buộc người khác uống các chất có cồn như rượu, bia. Từ đó, sẽ góp phần hạn chế việc sếp ép nhân viên uống và những cảnh sát phạt nhau trên bàn tiệc.

Cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia, cung cấp, khuyến mãi rượu bia cho người dưới 18 tuổi, hoặc sử dụng người dưới 18 tuổi để tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu bia. Đồng nghĩa, việc bán hoặc nhờ trẻ em dưới 18 tuổi mua hộ rượu bia cũng sẽ bị xử lý.

Tuyệt đối cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

Đồng thời còn cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn (hiện hành cho phép người điều khiển xe máy có nồng độ cồn từ 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở trở xuống)…

Luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Tố Uyên

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Bạn đã biết điều này chưa?
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Cuộc sống sinh viên
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Thông tin công nghệ
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Phim hay nè!
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Cười chút chơi!
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Sống tốt mỗi ngày
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Showbiz Việt
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Chút tâm sự
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Thông tin về y tế, sức khỏe
Từ ngày 01/01/2020, hành vi ép người khác uống bia rượu sẽ được coi là phạm pháp
Tài liệu học tập
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tìm kiếm