Skip to content

Chủ đề gợi ý

Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Bạn đã biết điều này chưa?
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Cuộc sống sinh viên
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Thông tin công nghệ
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Phim hay nè!
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Cười chút chơi!
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Sống tốt mỗi ngày
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Showbiz Việt
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Chút tâm sự
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Thông tin về y tế, sức khỏe
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Tài liệu học tập

Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021

Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa chốt kế hoạch tổ chức hội nghị toàn thể dự kiến được bầu vào ngày 5/2 với 17 thành viên, khuyết Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa báo cáo đề án thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đại diện tập thể lãnh đạo trường chốt, trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 19/1.

Về số lượng, theo quy định của pháp luật và căn cứ chiến lược phát triển của trường, số lượng thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 là 21 người. Tuy nhiên, do tình hình công tác cán bộ, tại thời điểm thành lập, số lượng thành viên Hội đồng trường là 17 người và sẽ bổ sung khi có đủ điều kiện.

Nhóm thành phần sẽ gồm 4 người, trước mắt bầu trước 2 người là Chủ tịch Công đoàn và người học là đại diện Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; khuyết vị trí Bí thư Đảng uỷ và Hiệu trưởng do chưa có.

Thành viên ngoài trường gồm 3 người đại diện TLĐLĐVN (khi thành lập giới thiệu 2 người); 1 người ở Liên đoàn Lao động TP.HCM; 1 người ở UBND TP.HCM; còn Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng TP.HCM có 1 người; đại diện cộng đồng xã hội 3 người (khi thành lập giới thiệu 2 thành viên).

Thành viên trong trường gồm 8 người. Trong đó, 6 người là đại diện giảng viên; 1 người đại diện cho khối viên chức hành chính và 1 người đại diện khối viên chức nghiên cứu.

tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng trường là giảng viên, viên chức là không trong thời gian thi hành kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính từ hình thức cảnh cáo trở lên. Ngoài ra, thành viên này phải có hiểu biết sâu, nắm chắc tình hình, ưu tiên giới thiệu viên chức, giảng viên có thâm niên.

Theo kế hoạch, nhà trường sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt vào ngày 30-1. Hội nghị toàn thể bầu thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào sáng 5-2. Hội đồng trường họp, bầu phó chủ tịch, thư ký hội đồng trường chiều 5-2. Sau đó hoàn thiện hồ sơ trình Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định công nhận trước ngày 21-2.

Trước đó, Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019 đã kết thúc hôm 31/3/2020. Ban giám hiệu trường hiện không có ai. Ông Trần Trọng Đạo, Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019 được Tổng Liên đoàn Lao động giao nhiệm vụ quản lý, điều hành trường cho đến khi có hiệu trưởng mới.

Vào tháng 10 năm ngoái, ông Lê Vinh Danh bị Tổng Liên đoàn Lao động cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, đồng thời bị đình chỉ chức Bí thư Đảng uỷ trường Đại học Tôn Đức Thắng; bị Ban Thường vụ Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP HCM cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Do không có Hiệu trưởng, nên hơn 2.000 sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng dù đủ điều kiện tốt nghiệp từ tháng 9/2020 nhưng chưa được nhận bằng do trường không có người đủ thẩm quyền ký.

Đến ngày 5-1, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo vẫn giữ nguyên quyết định kỷ luật cách chức ông Lê Vinh Danh, nguyên hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng.

Tới ngày 19/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ GD-ĐT chủ động phối hợp với TLĐLĐVN đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện để Trường ĐH Tôn Đức Thắng sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Theo Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Giáo dục đại học 2018 (có hiệu lực từ tháng 7/2019), Hội đồng trường đại học có tối thiểu 15 người, quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hàng năm của nhà trường. Hiệu trưởng trường đại học công lập do hội đồng trường quyết định, cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận.

Từ cuối năm ngoái, phần lớn các đại học đã tiến hành bầu Hội đồng trường, hoàn thiện nhân sự ban giám hiệu theo Luật Giáo dục đại học 2018.

Ảnh tổng hợp

Tham gia group Chuyện Sinh Viên để cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm đẹp nhất của thời thanh xuân nhé bạn yêu ơi!

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Bạn đã biết điều này chưa?
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Cuộc sống sinh viên
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Thông tin công nghệ
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Phim hay nè!
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Cười chút chơi!
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Sống tốt mỗi ngày
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Showbiz Việt
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Chút tâm sự
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Thông tin về y tế, sức khỏe
Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường vào ngày 5-2-2021
Tài liệu học tập