Skip to content

Chủ đề gợi ý

Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Bạn đã biết điều này chưa?
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Cuộc sống sinh viên
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Thông tin công nghệ
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Phim hay nè!
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Cười chút chơi!
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Sống tốt mỗi ngày
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Showbiz Việt
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Chút tâm sự
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Thông tin về y tế, sức khỏe
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Tài liệu học tập

Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch

Trước tình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, trường ĐH Tài chính Marketing đã cho sinh viên nghỉ học từ ngày 3/8/2020

Căn cứ quyết định số 939/TB-DHTCM của hiệu trưởng trường ĐH Tài chính Marketing ban hành ngày 31/7, trường ĐH Tài chính Marketing chính thức cho sinh viên nghỉ học từ ngày 3/8 đến ngày 9/8/2020. Cụ thể nội dung thông báo như sau:

Thực hiện công văn số 2869/UBND-VX ngày 30/7/2020 của chủ tịch UBND thành phố HCM về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19, Thông báo số 931/TB-ĐHTCM ngày 30/7/2020 của Ban Giám hiệu nhà trường về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học và kí túc xá.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh hiện nay, để chủ đồng phòng chống tốt dịch bệnh trong Trường, Ban Giám hiệu trường Đại học Tài chính – Marketing thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy và giảng viên thuộc Trường như sau:

1. Tất cả sinh viên hệ chính quy được tạm nghỉ học từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020. Trong thời gian tạm nghỉ, sinh viên hạn chế đi lại khỏi địa điểm cư trú và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương; thường xuyên cập nhật các thông tin của Trường.

2. Sau thời gian tạm nghỉ học nói trên, giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập bằng hình thức học trực tuyến theo thời khóa biểu đã công bố (theo thông báo hưỡng dẫn cụ thể của phòng Quản lý Đào tạo).

3. Trong thời gian từ ngày 03/08/2020 – 09/08/2020, phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Quản lý đào tạo triển khai tập huấn về kĩ năng dạy học trực tuyến cho giảng viên, viên chức quản lý. Đối với sinh viên sẽ có hướng dẫn riêng.

Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường phổ biến đến toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên hệ chính quy biết, thực hiện.

Như vậy, sinh viên Đại học Tài chính – Marketing đã chính thức có những kế hoạch chủ trương trong việc chủ động phòng chống dịch.

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Bạn đã biết điều này chưa?
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Cuộc sống sinh viên
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Thông tin công nghệ
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Phim hay nè!
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Cười chút chơi!
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Sống tốt mỗi ngày
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Showbiz Việt
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Chút tâm sự
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Thông tin về y tế, sức khỏe
Trường ĐH Tài chính – Marketing cho sinh viên nghỉ từ ngày 3/8 để chống dịch
Tài liệu học tập
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tìm kiếm