Skip to content

Chủ đề gợi ý

Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Bạn đã biết điều này chưa?
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Cuộc sống sinh viên
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Thông tin công nghệ
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Phim hay nè!
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Cười chút chơi!
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Sống tốt mỗi ngày
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Chút tâm sự
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Thông tin về y tế, sức khỏe
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Tài liệu học tập
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Thông tin tuyển dụng

Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19

Tại Trung Quốc, các bác sĩ vừa công bố một kết quả nghiên cứu về việc Covid lây nhiễm có liên quan đến các nhóm máu. Theo đó, nhóm máu A sẽ dễ bị lây nhiễm nhất.

Đó là kết luận giữa bệnh viện Trung Nam Vũ Hán, bệnh viện Kim Ngân Đàm, đại học giao thông Thượng Hải khi nghiên cứu về mối liên hệ giữa các nhóm máu và khả năng nhiễm COVID19.

Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19

Theo đó, nghiên cứu được tiến hành trên 2.173 ca nhiễm COVID19 ở 3 bệnh viện lớn ở Trung Quốc như: Bệnh viện đại học Nhân dân Vũ Hán, bệnh viện Kim Ngân Đàm, bệnh viện nhân dân số 3 Thâm Quyến. Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy: Những người có nhóm máu A là những người dễ bị lây nhiễm nhất. Đồng thời, thời gian điều trị cũng nhưng phục hồi lâu nhất. Trong khi đó, những người nhóm máu O thường khó bị nhiễm bệnh hơn.

Đây cũng là lần đầu mà sự liên quan giữa các nhóm máu và khả năng bị lây nhiễm COVID19 được ra nghiên cứu. Trước đó, có nhiều nghiên cứu cho biết rằng: Những người có khả năng nhiễm COVID19 cao là người già trên 70 tuổi. Về giới tính thì nam giới dễ bị nhiễm hơn nữ giới.

Theo MedRvix

Ủng hộ tác giả Momo: 08.678.19063 . Vui lòng ghi rõ tên tác giả khi donate!
Trở thành tác giả: Gửi email đăng kí về bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Bạn đã biết điều này chưa?
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Cuộc sống sinh viên
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Thông tin công nghệ
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Phim hay nè!
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Cười chút chơi!
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Sống tốt mỗi ngày
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Chút tâm sự
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Thông tin về y tế, sức khỏe
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Tài liệu học tập
Trung Quốc: Nhóm máu A sẽ dễ nhiễm COVID19
Thông tin tuyển dụng

Tìm kiếm