Skip to content

Chủ đề gợi ý

Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Bạn đã biết điều này chưa?
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Cuộc sống sinh viên
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Thông tin công nghệ
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Phim hay nè!
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Cười chút chơi!
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Sống tốt mỗi ngày
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Chút tâm sự
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Thông tin về y tế, sức khỏe
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Tài liệu học tập
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Thông tin tuyển dụng

Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người

Chỉ trong vòng 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng lên đến con số 790 người nhiễm. Một con số bất ngờ khiến nhiều người lo lắng.

Theo MalaysiaKini , đã có 190 trường hợp vào ngày 15 tháng 3, 125 trường hợp vào ngày 16 tháng 3 và 120 trường hợp vào ngày 17 tháng 3.

Phần lớn các trường hợp mới này đều được lây nhiễm từ cuộc tụ họp tôn giáo ‘tabligh’ ở Kuala Lumpur – nơi có ít nhất 16.000 người tham dự tiếp xúc với nhau.

Số bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc đặc biệt cũng tăng từ 12 người lên 15 người. Kể từ ngày 17 tháng 3, Malaysia đã ghi nhận 2 trường hợp không qua khỏi vì Covid-19

Malaysia hiện đang tuân theo Lệnh kiểm soát di chuyển từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Việc không tuân thủ các biện pháp di chuyển bị hạn chế có thể bị phạt tiền, hoặc có thể ngồi sáu tháng tù hoặc là cả hai.

Hôm qua, người dân Malaysia đã tràn về các đồn cảnh sát trong hoảng loạn để nộp đơn yêu cầu di chuyển giữa các tiểu bang. Điều này, gây ra sự hòa nhập xã hội không cần thiết.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng đang kêu gọi người Malaysia ở nhà theo hashtag #DudukRumah và #KitaJagaKita .

Ủng hộ tác giả Momo: 08.678.19063 . Vui lòng ghi rõ tên tác giả khi donate!
Trở thành tác giả: Gửi email đăng kí về bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Bạn đã biết điều này chưa?
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Cuộc sống sinh viên
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Thông tin công nghệ
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Phim hay nè!
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Cười chút chơi!
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Sống tốt mỗi ngày
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Chút tâm sự
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Thông tin về y tế, sức khỏe
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Tài liệu học tập
Trong 4 ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia tăng từ 41 lên gần 800 người
Thông tin tuyển dụng

Tìm kiếm