Skip to content

Trợ lý hành chính – Administrative Assistant là nghề gì?

Trợ lý hành chính hay Administrative Assistant là một ngành nghề liên quan đến lĩnh vực quản trị. Họ hỗ trợ việc cho giám đốc của 1 công ty

Tổng quan về trợ lý hành chính

Trợ lý hành chính thường đảm nhiệm các vai trò, công việc khác nhau. Họ là chuyên gia trong việc sử dụng các phần mềm văn phòng, tìm kiếm thông tin trực tuyến và theo dõi cả những dự án cảu công ty. Đại diện giám đốc làm việc với các phòng ban.

Trợ lý hành chính - Administrative Assistant là nghề gì?

Đôi khi, họ còn giúp giám đốc gánh các công việc của một ngày. Có thể nói, họ có thể thay mặt giám đốc quyết định một vài công việc đơn giản. Do đó, việc tìm kiếm nhân sự cho vị trí này không hề dễ dàng.

Trách nhiệm chính

Dưới đây là danh sách không đầy đủ các nhiệm vụ phổ biến Trợ lý hành chính được yêu cầu hoàn thành.

 • Thay mặt giám đốc tiếp khách
 • Thay mặt giám đốc nhận và trả lời các email, thư từ, fax
  • Liên tục theo dõi, trả lời và chuyển tiếp email đến;
  • Điều phối dịch vụ chuyển phát và chuyển phát nhanh với các nhà cung cấp chỉ định.
  • Nhận, phân loại và phân phối thư đến hàng ngày cho các trưởng bộ phận
 • Tạo, quản lý các tài liệu văn phòng, chẳng hạn như hóa đơn, báo cáo, ghi chú và hồ sơ hành chính khác:
  • Tiến hành nghiên cứu và tạo báo cáo bằng cách thu thập dữ liệu từ các công cụ khác nhau hoặc hợp nhất chúng thành một bản báo cáo;
  • Đánh máy, hiệu chỉnh và phân phối thư tín chung
  • Cập nhật và duy trì các thủ tục và hướng dẫn hiện có như danh sách điện thoại, danh sách gửi thư và danh sách liên lạc khác.
 • Lưu trữ và sắp xếp các tài liệu giấy, tài liệu điện tử như email, hóa đơn, các báo cáo và hồ sơ hành chính khác:
  • Chuyển đổi tài liệu giấy sang kỹ thuật số bằng máy scan
  • Hỗ trợ nhập dữ liệu và bảo trì cơ sở dữ liệu.
 • Lên lịch và điều phối các cuộc họp chuyên môn, buổi phỏng vấn và các cuộc hẹn:
  • Duy trì lịch và điều phối quy trình làm việc của các cuộc họp;
  • Chuẩn bị chương trình họp để tối đa hóa hiệu quả và tiết kiệm thời gian;
  • Đặt chổ phòng hội nghị và các địa điểm họp khác có liên quan.
  • Đảm bảo địa điểm, tổ chức phục vụ ăn uống, hậu cần khác khi lên các kế hoạch cho sự kiện lớn.
  • Viết và tóm tắt nội dung các cuộc họp và gửi cho những người tham gia qua email
  • Xử lý và sắp xếp lịch cho giám đốc điều hành công ty.
 • Tương tác với khách hàng và bên thứ ba. Theo dõi hồ sơ, giải quyết các khiếu nại và yêu cầu của họ một cách kịp thời:
  • Thực hiện theo dõi và duy trì thường xuyên các mối quan hệ của khách hàng
  • Chuẩn bị và cung cấp tài liệu cho khách hàng yêu cầu thông tin dự án và theo dõi
  • Đảm bảo các dự án hiện tại được hoàn thành trong thời hạn.
Trợ lý hành chính - Administrative Assistant là nghề gì?
 • Duy trì sự phối hợp văn phòng và giải quyết mọi vấn đề và thắc mắc
  • Sắp xếp lịch sửa chữa, bảo trì thiết bị văn phòng;
 • Đặt hàng vật dụng, vật tư còn thiếu và duy trì các văn phòng phẩm.
 • Thay thế vật liệu và thiết bị khi cần thiết hoặc được yêu cầu
 • Hoàn thành báo cáo chi phí.
 • Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và có tổ chức.

Công việc này đòi hỏi người trợ lý phải thường xuyên có mặt tại văn phòng và nghe theo chỉ đạo của giám đốc. Họ làm việc giờ hành chính trong tuần. Đồng thời, đôi khi có thể hỗ trợ giám đốc khi đi công tác xa.

Sinh Viên Plus tổng hợp

Theo dõi page Sinh Viên Plus để cập nhật những tin tức mới nhất hiện nay: