Skip to content

Chủ đề gợi ý

TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Bạn đã biết điều này chưa?
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Cuộc sống sinh viên
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Thông tin công nghệ
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Phim hay nè!
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Cười chút chơi!
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Sống tốt mỗi ngày
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Showbiz Việt
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Chút tâm sự
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Thông tin về y tế, sức khỏe
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Tài liệu học tập

TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3

Sáng 29/2, UBND TP.HCM có công văn thông báo kéo dài thời gian nghỉ của học sinh thành phố do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, học sinh lớp 12 (kể cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) tiếp tục nghỉ đến hết ngày 8/3. 

Học sinh mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11, học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ đến hết ngày 15/3. 

Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3.

TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3

Theo đó, văn bản này chính thức áp dụng cho các trường giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi trực thuộc của UBND Thành Phố. Riêng các trường Đại học sẽ theo dõi để tham khảo đồng thời tự chủ trong quá trình quyết định thời gian đi học cho sinh viên. Xem danh sách các trường khác đã cập nhật tại đây.

Xem thêm tại: Sinh Viên Plus

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Bạn đã biết điều này chưa?
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Cuộc sống sinh viên
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Thông tin công nghệ
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Phim hay nè!
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Cười chút chơi!
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Sống tốt mỗi ngày
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Showbiz Việt
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Chút tâm sự
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Thông tin về y tế, sức khỏe
TP HCM: Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3
Tài liệu học tập