Skip to content

Chủ đề gợi ý

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Bạn đã biết điều này chưa?
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Cuộc sống sinh viên
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Thông tin công nghệ
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Phim hay nè!
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Cười chút chơi!
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Sống tốt mỗi ngày
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Showbiz Việt
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Chút tâm sự
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Thông tin về y tế, sức khỏe
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Tài liệu học tập

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm

“Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7 sẽ giải quyết được tình hình khó khăn mà dịch Covid-19 mang lại cho các doanh nghiệp và người lao động” Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh có liên quan đến đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2021.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận hội nghị Thủ tướng và đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) cùng 27 tỉnh, thành phố về vấn đề việc làm bền vững, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động. Tại Thông báo 01/TB-VPCP ngày 01/01/2021, Chính phủ đã có ý kiến về kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2021 và thời điểm bắt đầu thực hiện tăng lương tối thiểu.

Chính phủ giao Hội đồng Tiền lương quốc gia nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 và việc tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1/7 hàng năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đánh giá tình hình kinh tế – xã hội làm căn cứ để đề xuất, báo cáo Chính phủ trước quý II năm 2021.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐ phối hợp tốt với bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động vùng sâu, vùng xa… để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Kiến nghị giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức tổng kết đánh giá đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 – 2015.

Lộ trình đến năm 2020, trong đó xác định số lượng phòng học cần kiên cố hóa, danh mục công trình cần được đầu tư xây dựng; tổng hợp, đề xuất giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng để làm căn cứ xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình cho các giai đoạn tiếp theo.

Về đề nghị có quy định cụ thể nhà công vụ giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phải bảo đảm các điều kiện như có công trình vệ sinh, nước hợp vệ sinh khi phê duyệt kế hoạch, đề án, chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học.

Tổng LĐLĐ cũng đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ LĐTB&XH nghiên cứu bổ sung nghề nghiệp nặng nhọc đối với giáo viên bậc học mầm non, giáo viên dạy môn giáo dục thể chất: các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà các cơ quan chức năng trong Quân đội đề xuất.

Về việc này, Chính phủ giao Bộ LĐTB&XH nghiên cứu, rà soát, xây dựng thông tư hướng dẫn xác định danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hướng dẫn cụ thể các trường hợp được đề xuất.

Ảnh: Tổng hợp

Tham gia group Chuyện Sinh Viên để cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm đẹp nhất của thời thanh xuân nhé bạn yêu ơi!

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Bạn đã biết điều này chưa?
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Cuộc sống sinh viên
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Thông tin công nghệ
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Phim hay nè!
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Cười chút chơi!
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Sống tốt mỗi ngày
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Showbiz Việt
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Chút tâm sự
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Thông tin về y tế, sức khỏe
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất “tăng lương” từ 1/7 hàng năm
Tài liệu học tập