Skip to content

Thiết lập phong tỏa, cách ly y tế đối với phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức

Chiều 17-7, UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) quyết định phong tỏa thêm toàn phường Linh Trung và Tam Bình để phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 17-7, UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa có văn bản quyết định phong tỏa, cách ly toàn phường Linh Trung và Tam Bình để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian áp dụng cả 2 phường từ 0h ngày 18-7 đến khi có thông báo khác.

Phường tổ chức 34 chốt đóng và 4 chốt mở để cung cấp lương thực thực phẩm và hàng hóa gồm: chốt Lê Văn Chí – quốc lộ 1; Lê Văn Chí – ngã tư Thủ Đức; quốc lộ 1 – Đại học Quốc gia;  Kha Vạn Cân – đường số 13.

Theo báo cáo hiện phường phát sinh nhiều ca bệnh ngoài cộng đồng (khu dân cư), Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường đã nhanh chóng tổ chức phong tỏa khoanh vùng, đến nay phường có 2 khu phố bị phong tỏa là khu phố 5 và 6, có 39 khu vực phong tỏa cục bộ.

Điều 1: Áp dụng thiết lập phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 đối với phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức.

1. Phạm vi: Toàn bộ địa bàn phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức bao gồm 06 khu phố, 78 tổ dân phố với diện tích 706 ha, dân phố 17.735 hộ, 57.997 nhân khẩu

2. Mục đích: Thực hiện biện pháp phong tỏa, cách ly y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 toàn bộ

3. Thời gian: bắt đầu từ lúc 00 giờ 00, ngày 18/7/2021 đến khi có thông báo mới .

4. Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, người dân không được đi ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly trừ nhân viên y tế, trường hợp thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

Đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, công ty. Trong trường hợp cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân phương Linh Trung có trách nhiệm chỉ đạo và phân công lực lượng phường, phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện phong tỏa, cách ly y tế đối với phường Linh Trung và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực bắt đầu kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Trưởng phòng tư pháp, Trưởng phòng Y tế, Giams đốc Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Linh Trung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường Linh Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn tham khảo: Tuổi Trẻ

Theo dõi page Sinh Viên Plus để cập nhật những tin tức mới nhất hiện nay: