Skip to content

Tăng thuế đối với tiền thưởng của tài xế công nghệ từ ngày 1/8

Mới đây, Grab Việt Nam vừa gửi đến các tài xế công văn thay đổi trong chính sách áp dụng thuế thu nhập cá nhân với các khoản thưởng, theo đó thuế suất với tiền thưởng của các tài xế công nghệ điều chỉnh từ 1% lên 1,5% .

Thông tư 40 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ đầu tháng 8 quy định,toàn bộ tiền cung ứng dịch vụ của cá nhân kinh doanh (trong đó có các đối tác xe công nghệ), bao gồm các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền được tính là doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân

Trong đó, các đối tác tài xế công nghệ  được quy định theo Thông tư 40 là những người có hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm khai thay thuế giá trị gia tăng với toàn bộ doanh thu hợp tác sẽ chịu mức thuế thu nhập cá nhân là 1,5%(chỉ áp dụng với đối tác có doanh thu trên 100 triệu đồng một năm).

Riêng Khoản tiền thưởng của tài xế sẽ không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trước đó, tiền thưởng của đối tác tài xế (có doanh thu năm trên 100 triệu đồng) bắt đầu từ năm 2017 đến nay đang được quy định chịu thuế thu nhập cá nhân 1%, và cũng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo tìm hiểu, Grab thay thế chương trình tích điểm theo cuốc xe cho tài xế bằng chương trình tích điểm thưởng theo ngọc. Mỗi chuyến xe sẽ quy đổi ra một số lượng ngọc nhất định. Đối với xe 4 bánh tại TP.HCM, chính sách thưởng ngọc mà tài xế đạt mức ngọc trung bình mỗi ngày là 590 ngọc, tương đương 180.000 đồng. Tương tự, tài xế xe 2 bánh trung bình mỗi ngày đạt 450 ngọc, tương tương 160.000 đồng.

Quy định mới chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 8 nêu rõ, thuế suất tiền thưởng của tài xế công nghệ tăng từ 1% lên 1,5%. Như vậy, một tài xế xe 4 bánh nhận được khoản thưởng 180.000 đồng/ngày. Nếu như trước đây thuế khấu trừ trên tiền thưởng là 1.800 đồng, từ ngày 1-8 sẽ nâng lên 2.700 đồng ngày.

Grab Việt Nam thông tin thêm, đối với phương thức thu và nộp hộ khoản thuế thu nhập cá nhân cho các khoản thưởng của đơn vị này không thay đổi. Grab sẽ tiếp tục giữ lại khoản thuế thu nhập cá nhân này của tài xế, kể từ 1-8 là 1,5% doanh thu tính thuế.

Grab Việt Nam cho biết: “Việc điều chỉnh này nhằm mục đích tuân thủ pháp luật nói chung và thực hiện nghĩa vụ thuế nói riêng do Bộ Tài chính quy định tại thông tư 40. Grab chỉ thực hiện thu hộ và nộp hộ thuế thu nhập cá nhân theo đúng pháp luật quy định”.

Nguồn: Tuổi Trẻ

Theo dõi page Sinh Viên Plus để cập nhật những tin tức mới nhất hiện nay: