Skip to content

Chủ đề gợi ý

Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Bạn đã biết điều này chưa?
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Cuộc sống sinh viên
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Thông tin công nghệ
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Phim hay nè!
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Cười chút chơi!
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Sống tốt mỗi ngày
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Showbiz Việt
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Chút tâm sự
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Thông tin về y tế, sức khỏe
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Tài liệu học tập

Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT

Kể từ 1/1/2021,bệnh nhân các tỉnh điều trị nội trú tại TP.Hồ Chí Minh không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế.

Cuối năm 2020,Phó giám đốc BHXH TP.Hồ Chí Minh vừa ký văn bản hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh theo Bảo hiểm Y tế .

Theo thông tin văn bản ,người tham gia bảo hiểm khám chữa bệnh nội trú tại các tuyến tỉnh khác sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 100% chi phí điều trị theo quy định.

 Trường hợp khám ngoại trú ngoài TP.Hồ Chí Minh cần có giấy chuyển tuyến,người bệnh mãn tính có giấy chuyển tuyến cấp sau 15/12 sử dụng hết năm 2021.

  Bệnh nhân còn được sử dụng giấy chuyển tuyến có hạn trong năm nay cho đến khi nào điều trị xong .

Việc kê đơn cấp thuốc vẫn được áp dụng cho thẻ Bảo hiểm Y tế có giá trị đến 31/12/2020 theo chỉ định.

Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2008 (sửa đổi 2014) cho người có thẻ Bảo hiểm Y tế khám chữa bệnh không đúng tuyến, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán :

– Tuyến Trung Ương :40% chi phí nội trú trong mức hưởng BHYT.

– Tuyến tỉnh : 60% chi phí điều trị nội trú theo quyền lợị BHYT (và 100% cho đối tượng BHYT từ ngày 1/1/2021).

– Tuyến Huyện : 100% chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng.

Không áp dụng cho bệnh nhân nội trú có tình trạng bệnh phức tạp ,vượt ngoài chuyên môn của cơ sở điều trị (Khoản 3,Điều 14, Nghị định 146/2018).

Ảnh: Tổng hợp

Tham gia group Chuyện Sinh Viên để cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm đẹp nhất của thời thanh xuân nhé bạn yêu ơi!

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Bạn đã biết điều này chưa?
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Cuộc sống sinh viên
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Thông tin công nghệ
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Phim hay nè!
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Cười chút chơi!
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Sống tốt mỗi ngày
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Showbiz Việt
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Chút tâm sự
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Thông tin về y tế, sức khỏe
Tại TP. Hồ Chí Minh bệnh nhân trái tuyến sắp được chi trả 100% BHYT
Tài liệu học tập