Mì gói thường là món ăn phổ biến của sinh viên Việt Nam. Vừa no, vừa rẻ … đúng là giải pháp cho những ngày cuối tháng. Tuy nhiên, tác…