Skip to content

Chủ đề gợi ý

Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Bạn đã biết điều này chưa?
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Cuộc sống sinh viên
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Thông tin công nghệ
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Phim hay nè!
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Cười chút chơi!
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Sống tốt mỗi ngày
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Showbiz Việt
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Chút tâm sự
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Thông tin về y tế, sức khỏe
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Tài liệu học tập

Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?

Có nhiều bạn thắc mắc rằng, sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp bao gồm những ai? Mình có năm trong nhóm đó hay không?

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.” – Thông tin trên website trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội.

Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?

Thông qua đó, chúng ta có thể thấy rằng, những bạn sinh viên thuộc các trường Đại học nằm ngoài nhóm này.

Do đó, trước đây, UBND Thành phố có ban hành quyết định cho sinh viên khối giáo dục nghề nghiệp được nghỉ hết tháng 3 thì sẽ không dành cho những bạn đang học đại học nhé! Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh phức tạp, các bạn hãy liên tục theo dõi thông tin chính thức từ trường của mình. Vì có thể sẽ có nhiều thay đổi vào phút chót. Phải thật chú ý, thường xuyên check mail để tránh tình trạng lên trường mà không có ai. Hoặc cúp học vô tội vạ !

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Bạn đã biết điều này chưa?
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Cuộc sống sinh viên
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Thông tin công nghệ
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Phim hay nè!
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Cười chút chơi!
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Sống tốt mỗi ngày
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Showbiz Việt
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Chút tâm sự
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Thông tin về y tế, sức khỏe
Sinh viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp là ai?
Tài liệu học tập