Skip to content

Chủ đề gợi ý

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Bạn đã biết điều này chưa?
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Cuộc sống sinh viên
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Thông tin công nghệ
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Phim hay nè!
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Cười chút chơi!
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Sống tốt mỗi ngày
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Showbiz Việt
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Chút tâm sự
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Thông tin về y tế, sức khỏe
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Tài liệu học tập

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý chủ trương thành lập TP.Thủ Đức trên cơ sở sắp xếp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị – Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về Đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP.HCM và Đề án thành lập TP trực thuộc TP.HCM.

Cụ thể, căn cứ các quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý chủ trương thành lập TP.Thủ Đứctrên cơ sở sắp xếp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

Việc thành lập TP.Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo.

Để thu hút đầu tư vào TP.Thủ Đức, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình lưu ý TP.HCM cần làm rõ các điểm nhấn, điểm khác biệt so với các TP trong nước cũng như các trung tâm tài chính, công nghệ trong khu vực châu Á; đồng thời hướng dẫn TP.HCM làm việc với các bộ, ngành để có thể tích hợp các đề án, chương trình liên quan vào định hướng phát triển của TP mới.

Ngoài ra, Phó thủ tướng thường trực cũng yêu cầu TP.HCM làm rõ hình thức huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho TP.Thủ Đức; nếu có các nguồn lực theo hình thức xã hội hóa thì cần lưu ý đến việc áp dụng hình thức đầu tư phù hợp theo quy định của pháp luật, trong bối cảnh luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư hiện đã dừng hợp đồng xây dựng – chuyển giao.Về việc không tổ chức HĐND quận, phường, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý xây dựng đề án với tên gọi Đề án chính quyền đô thị tại TP.HCM nhằm thể chế hóa chủ trương tổ chức hợp lý chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị và hải đảo; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị loại đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật của cả nước.

Theo báo thanh niên

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Bạn đã biết điều này chưa?
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Cuộc sống sinh viên
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Thông tin công nghệ
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Phim hay nè!
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Cười chút chơi!
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Sống tốt mỗi ngày
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Showbiz Việt
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Chút tâm sự
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Thông tin về y tế, sức khỏe
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thành lập TP.Thủ Đức
Tài liệu học tập
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com