Skip to content

Người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19 về từ vùng dịch không phải cách ly tập trung

Bộ Y tế cho phép những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19 nếu về từ vùng có dịch chỉ phải theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú trong vòng 7 ngày.

Vừa qua, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19.

Theo đó, người tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. Những người này phải xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên về địa phương và ngày thứ 7.

Đối với trường hợp người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19 phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo. Đối tượng này phải xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế.

Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác đi qua khu vực có dịch nhưng không dừng, đỗ thì không phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế.

Bênh cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 yêu cầu người dân không di chuyển đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách theo Công điện 1063/CĐ-TTg.

Trường hợp đặc biệt được cho phép di chuyển đến địa phương khác phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đối với những người về từ khu vực có dịch Covid-19.

Ngoài ra, công văn này cũng hướng dẫn cách ly với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (trừ trường hợp thuộc diện F1, F2).

Thành viên đoàn công tác từ cấp thứ trưởng và tương đương trở lên phải tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác cần báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

Nếu tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, thành viên đoàn công tác tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7 kể từ ngày đến/về địa phương.

Ngoài ra, những người này phải luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

Nếu thành viên đoàn công tác chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 thì phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 3 ngày kể từ ngày về địa phương.

Sau đó, họ tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày và thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 3 kể từ ngày cách ly y tế tại nơi cư trú.

Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực có dịch không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế .

Đối với người tại nước ngoài đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh Covid-19 việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Theo dõi page Sinh Viên Plus để cập nhật những tin tức mới nhất hiện nay: