Skip to content

Chủ đề gợi ý

Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Bạn đã biết điều này chưa?
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Cuộc sống sinh viên
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Thông tin công nghệ
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Phim hay nè!
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Cười chút chơi!
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Sống tốt mỗi ngày
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Chút tâm sự
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Thông tin về y tế, sức khỏe
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Tài liệu học tập
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Thông tin nghề nghiệp

Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục

Nếu trước đây Luật Giáo dục 2005 chỉ quy định cấm người học không được sử dụng rượu, bia, hút thuốc tại các cơ sở giáo dục thì từ ngày 1/7/2020 chính thức nghiêm cấm những hành vi trên đối với cả giáo viên, giảng viên, phụ huynh, người đến làm việc,...

Theo Điều 22 của Luật Giáo dục 2019 được ban hành và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/7/2020, cụ thể nghiêm cấm “Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự” tại các cơ sở giáo dục. Như vậy, ngoài đối tượng học sinh, sinh viên, học viên ra thì các đối tượng khác dù là giảng viên, giáo viên… cũng vẫn phải chấp hành thực thi điều luật này.

Ảnh minh họa: Từ ngày 1/7 nghiêm cấm hút thuốc, rượu, bia tại cơ sở giáo dục

>>>Xem thêm: Chê người khác béo, xấu và lùn sẽ bị xử phạt đến 16 triệu?

Với những quy định mới khá khắc khe trong Luật Giáo dục nhằm mục đích phát triển toàn diện con người Việt Nam trong thời đại mới cả về đạo đức, trí thức lẫn văn hóa trên học đường. Bên cạnh, việc nghiêm cấm toàn diện các loại chất gây độc hại đối với tất cả đối tượng cũng nhằm nâng cao sức khỏe và phát huy tinh thần cộng đồng.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, trong Điều 22 Luật Giáo dục còn nghiêm cấm những hành vi khác tại các cơ sở giáo dục từ ngày 1/7/2020, cụ thể:

– Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học.

– Xuyên tạc nội dung giáo dục.

– Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.

– Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

– Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

– Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

Tham gia group Sinh Viên Plus để khám phá thêm nhiều điều thú vị tại : https://sinhvienplus.vn/group

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Bạn đã biết điều này chưa?
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Cuộc sống sinh viên
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Thông tin công nghệ
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Phim hay nè!
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Cười chút chơi!
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Sống tốt mỗi ngày
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Chút tâm sự
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Thông tin về y tế, sức khỏe
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Tài liệu học tập
Từ ngày 1/7 tất cả đối tượng đều bị cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục
Thông tin nghề nghiệp

Tìm kiếm