Skip to content

Chủ đề gợi ý

"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Bạn đã biết điều này chưa?
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Cuộc sống sinh viên
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Thông tin công nghệ
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Phim hay nè!
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Cười chút chơi!
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Sống tốt mỗi ngày
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Chút tâm sự
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Thông tin về y tế, sức khỏe
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Tài liệu học tập
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Thông tin nghề nghiệp

"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình

Người sáng lập tập đoàn Huaweu ông Ren Zhenfie cho biết, hệ điều hành HongMeng sớm muộn cũng sẽ được hàng này thay thế cho Android bất kể lệnh cấm của Mỹ có được thự hiện hay không.

Mặc dù việc xây dựng hệ điều hành mới đồng nghĩa với việc phải xây dựng lại cả kho ứng dụng sẽ là khó khăn của hãng. Tuy nhiên, phát ngôn đến từ nhà Huawei cho biết, HongMeng OS sẽ rất tuyệt vời, nhanh hơn Android và thậm chí là nhanh hơn cả iOS

Ren Zhengfei cho biết, công ty đã có kết hoạch hạn chế phụ thuộc vào Android bằng hệ điều hành mới của mình. HongMeng sẽ được sử dụng rộng rãi cho các smartphone của Huawei và và các thiết bị IoT và xe tự lái. Theo nhà sáng lập, HongMeng sẽ nhanh hơn Android 60%.

Việc xây dựng lại kho ứng dụng và hệ sinh thái hoàn chỉnh sẽ là thách thứ cho công ty. Thế nhưng phía Huawei họ tuyến bố rằng sẽ cố gắng hoàn thành tất cả.

Dự kiến, HongMeng sẽ ra mắt vào mua thu năm nay tại Trung Quốc và thị trường quốc tế và năm sau.

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Bạn đã biết điều này chưa?
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Cuộc sống sinh viên
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Thông tin công nghệ
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Phim hay nè!
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Cười chút chơi!
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Sống tốt mỗi ngày
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Chút tâm sự
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Thông tin về y tế, sức khỏe
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Tài liệu học tập
"Mạnh hơn cả Android và iOS", Huawei tuyên bố về hệ điều hành HongMeng OS của mình
Thông tin nghề nghiệp

Tìm kiếm