Skip to content

Chủ đề gợi ý

Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Bạn đã biết điều này chưa?
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Cuộc sống sinh viên
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Thông tin công nghệ
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Phim hay nè!
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Cười chút chơi!
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Sống tốt mỗi ngày
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Showbiz Việt
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Chút tâm sự
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Thông tin về y tế, sức khỏe
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Tài liệu học tập

Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Lương của cán bộ công chức viên chức vào năm 2021 sẽ phụ thuộc vào hệ số lương và mức lương cơ sở.

Lương cán bộ công chức viên chức năm 2021 sẽ phụ thuộc vào mức lương cơ sở và hệ số lương. 

Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trong đó nêu rõ nêu rõ trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. 

Bảng lương cán bộ công chức năm 2021 trong các cơ quan nhà nước

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 gồm có bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Như vậy, lương của cán bộ công chức viên chức năm tới tăng hay không sẽ phụ thuộc vào hệ số lương.

Ảnh: Tổng hợp

Tham gia group Chuyện Sinh Viên để cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm đẹp nhất của thời thanh xuân nhé bạn yêu ơi!

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Bạn đã biết điều này chưa?
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Cuộc sống sinh viên
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Thông tin công nghệ
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Phim hay nè!
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Cười chút chơi!
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Sống tốt mỗi ngày
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Showbiz Việt
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Chút tâm sự
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Thông tin về y tế, sức khỏe
Lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Tài liệu học tập