Skip to content

Chủ đề gợi ý

Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Bạn đã biết điều này chưa?
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Cuộc sống sinh viên
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Thông tin công nghệ
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Phim hay nè!
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Cười chút chơi!
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Sống tốt mỗi ngày
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Showbiz Việt
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Chút tâm sự
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Thông tin về y tế, sức khỏe
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Tài liệu học tập

Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021

Trong thời gian 6 tháng tới đây, tức từ 1/2021 đến hết tháng 6/2021 Theo Thông tư 112/2020/TT-BTC, lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50%

Theo thông tư số 112/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ứng phó dịch bệnh COVID-19. Trong đó, từ 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021 lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% so với mức thu quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC. Cụ thể, khi công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: mức thu lệ phí từ 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân giảm xuống còn 15.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: Mức lệ phí từ 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân giảm còn 25.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Trường hợp cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: Mức lệ phí 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân giảm còn 35.000 đồng/thẻ. Dự kiến từ nay đến 1/7/2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân.

Từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức lệ phí cấp thẻ căn cước gắn chip cho công dân sẽ quay lại thu theo mức thông thường quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

Đối với  công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất, hết thời hạn Bộ Công an khuyến nghị nên thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang sử dụng CCCD gắn chip.

Thẻ CCCD mẫu mới sẽ tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như chữ ký số, khóa bảo mật. Vì thế  so với thẻ CCCD mã vạch hiện nay, thẻ CCCD gắn chip có độ bảo mật, dung lượng lưu trữ cao hơn.

Ảnh: Tổng hợp

Tham gia group Chuyện Sinh Viên để cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm đẹp nhất của thời thanh xuân nhé bạn yêu ơi!

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Bạn đã biết điều này chưa?
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Cuộc sống sinh viên
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Thông tin công nghệ
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Phim hay nè!
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Cười chút chơi!
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Sống tốt mỗi ngày
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Showbiz Việt
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Chút tâm sự
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Thông tin về y tế, sức khỏe
Lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong 6 tháng đầu 2021
Tài liệu học tập