Skip to content

Chủ đề gợi ý

Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Bạn đã biết điều này chưa?
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Cuộc sống sinh viên
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Thông tin công nghệ
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Phim hay nè!
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Cười chút chơi!
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Sống tốt mỗi ngày
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Showbiz Việt
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Chút tâm sự
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Thông tin về y tế, sức khỏe
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Tài liệu học tập

Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực

Trong dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT, các hình thức kỷ luật đối với học sinh không còn "buộc thôi học".

Theo dự thảo, các nhà trường không sử dụng các hình thức phê bình, kỷ luật, xử phạt mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của học sinh.

Có ba mức khiển trách, cảnh cáo và “tạm dừng học tập trên lớp để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng với học sinh vi phạm”. Việc tạm đình chỉ học tập tối đa là 2 tuần lễ. Trong khi ở thông tư cũ, mức kỷ luật nặng nhất là buộc thôi học một năm.

Không đuổi học

Cụ thể, học sinh bị khiển trách nếu tái phạm nội quy, quy định của trường, đã thực hiện biện pháp giáo dục kỷ luật nhưng chậm khắc phục.

Hình thức này cũng được áp dụng cho những em vi phạm lần đầu nhưng mức độ nghiêm trọng như vô lễ với giáo viên, nhân viên trường, gây gổ, đánh nhau, lôi kéo người khác cùng vi phạm nội quy…

Học sinh đã nhận hình thức khiển trách nhưng không khắc phục, mắc thêm khuyết điểm có tính chất tăng nặng, tái phạm trong thời gian một học kỳ sẽ nhận hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, người học bị cảnh cáo nếu vi phạm lần đầu nhưng mức độ nghiêm trọng như đánh nhau có tổ chức, vũ khí, gian lận trong học tập, thi cử, trộm cướp, cố ý phá hoại tài sản…

Hình thức kỷ luật nặng nhất đối với học sinh trung học là tạm dừng học tập trên lớp.

Học sinh đã nhận hình thức cảnh cáo nhưng tái phạm hoặc vi phạm thêm khuyết điểm khác trong thời gian một học kỳ sẽ nhận hình thức kỷ luật này.

Việc tạm dừng học tập trên lớp còn được áp dụng với những trường hợp vi phạm lần đầu nhưng đặc biệt nghiêm trọng như đánh nhau có tổ chức, sử dụng hung khí, gây thương tích nặng, xâm phạm nhân phẩm, thân thể giáo viên, học sinh khác…

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của học sinh, căn cứ đề xuất của hội đồng kỷ luật, hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định thời hạn tạm dừng học tập trên lớp đối với học sinh tối đa hai tuần lễ để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng đối với học sinh vi phạm.

Trong thời gian nhận hình thức kỷ luật này, học sinh có thể thực hiện kế hoạch giáo dục tại nhà trường, gia đình hoặc cộng đồng dân cư dưới sự giám sát, hỗ trợ của cán bộ, giáo viên được phân công và gia đình học sinh.

Hết thời hạn tạm dừng học tập trên lớp, học sinh phải giải trình về kết quả rèn luyện của bản thân trong thời gian bị kỷ luật và đề xuất kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của bản thân trong thời gian tới.

Hiệu trưởng xem xét và quyết định cho học sinh tiếp tục học tập trên lớp. Nếu học sinh chưa tiến bộ, không thực hiện đầy đủ các biện pháp giáo dục của nhà trường và gia đình, hiệu trưởng họp hội đồng kỷ luật để xem xét, tiếp tục áp dụng hình thức tạm dừng học tập trên lớp lần tiếp theo.

Dự thảo nêu thời gian thành lập hội đồng kỷ luật và xem xét, quyết định hình thức kỷ luật học sinh chậm nhất là 10 ngày kể từ khi học sinh vi phạm.

Việc áp dụng các hình thức kỷ luật trên chỉ áp dụng với học sinh vi phạm kỷ luật nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng và chỉ áp dụng các hình thức này với học sinh trung học. Đặc biệt lưu ý không áp dụng các hình thức phê bình, kỷ luật xử phạt mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng xấu đến tinh thần, thể chất học sinh.

Giáo dục tích cực

Dự thảo đưa ra các biện pháp kỷ luật tích cực để giáo viên linh hoạt sử dụng trong các tình huống như: khuyên bảo, động viên, phê bình riêng học sinh có khuyết điểm; Phối hợp với cha mẹ, người giám hộ giúp học sinh thực hiện kế hoạch giáo dục để khắc phục khuyết điểm; Yêu cầu học sinh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để sửa chữa lỗi đã vi phạm ví dụ làm bù bài tập, chép phạt, thu thập tài liệu liên quan tới chủ đề cần giáo dục học sinh từ các câu chuyện thực tế. Thầy cô cũng có thể tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh mắc khuyết điểm đang gặp khó khăn tâm lý.

Các trường cũng có thể thực hiện giao nhiệm vụ lao động phù hợp cho học sinh mắc lỗi như trực nhật, dọn dẹp thư viện, trồng và chăm sóc cây xanh trong trường hay tham gia các hoạt động vì cộng đồng,

Biện pháp giáo dục tích cực còn bao gồm việc yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập, viết lại bài cần học thuộc, viết lại quy ước của lớp học, nội quy, quy định của trường và các quy định khác của pháp luật liên quan đến khuyết điểm của học sinh.

Những em mắc khuyết điểm có thể phải viết cảm nhận, kiểm điểm về sự việc xảy ra, nguyên nhân, hậu quả của hành vi vi phạm và hướng khắc phục sửa chữa.

Dự thảo còn đưa ra biện pháp yêu cầu học sinh sưu tầm, tìm hiểu sách, tài liệu, phim ảnh hoặc câu chuyện thực tế đã được trải nghiệm, có nội dung liên quan đến khuyết điểm, sau đó trình bày suy nghĩ, cảm nhận về nội dung, bài học rút ra.

Riêng với học sinh vi phạm pháp luật theo quy định của Bộ luật hình sự do cơ quan tiến hành tố tụng xử lý thì tùy từng mức độ cụ thể, dự thảo thông tư cũng có hướng dẫn các trường thực hiện. Mục tiêu chung cũng là tạo mọi điều kiện để học sinh có thể quay trở lại tham gia học tập tại trường.

Dự thảo trên cũng quy định việc khen thưởng học sinh với mục đích tạo động lực để học sinh rèn luyện bản thân, chú trọng việc khích lệ quá trình tiến bộ của học sinh so với bản thân.

 Ảnh: Tổng hợp

Tham gia group Sinh Viên Ăn Gì? để tìm những quán ăn phù hợp nhất với sinh viên nhé!

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Bạn đã biết điều này chưa?
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Cuộc sống sinh viên
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Thông tin công nghệ
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Phim hay nè!
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Cười chút chơi!
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Sống tốt mỗi ngày
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Showbiz Việt
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Chút tâm sự
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Thông tin về y tế, sức khỏe
Không còn hình thức “buộc thôi học” đối với học sinh, áp dụng kỷ luật tích cực
Tài liệu học tập
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tìm kiếm