Skip to content

Chủ đề gợi ý

Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Bạn đã biết điều này chưa?
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Cuộc sống sinh viên
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Thông tin công nghệ
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Phim hay nè!
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Cười chút chơi!
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Sống tốt mỗi ngày
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Showbiz Việt
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Chút tâm sự
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Thông tin về y tế, sức khỏe
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Tài liệu học tập

Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tự cách ly là nghĩa vụ của mỗi người, mỗi nhà. Thế nhưng, ở các App bạn sử dụng hàng ngày thì sao?

Trong khi cả thế giới đang chống lại đại dịch ở những mặt trận khác nhau như: Y tế, giáo dục, âm nhạc, và cả những hình ảnh cổ vũ tuyên truyền truyền, thì họa sĩ Viktor Hertz đến từ Uppsala, người Thụy Điển đã “giúp” các app hay sử dụng tự cách ly theo cách đổi ảnh vẽ cho chúng.

1. TikTok

Khi các App "tự cách ly"

2. Health

Khi các App "tự cách ly"

3. Tinder

Khi các App "tự cách ly"

4. Weather

Khi các App "tự cách ly"

5. Facebook

5. Facebook

6. Youtube

6. Youtube

7. iTune

7. iTune Khi các App "tự cách ly"

8. Messages

8. Messages Khi các App "tự cách ly"

9. Netflix

8. Messages Khi các App "tự cách ly"

10. Stocks

10. Stocks

11. News

11. News

12. Instagram

12. Instagram

13. Wallet

13. Wallet

14. Google Maps

13. Wallet

15. Spotify

15. Spotify

16. What’s App

19. Trip Advistor

17. Contact

19. Trip Advistor

18. Notes

19. Trip Advistor

19. Trip Advistor

19. Trip Advistor

Đó là các app trong bối cảnh tự cách ly toàn xã hội. Còn bạn? Tình hình cách ly của bạn như thế nào rồi? Hi vọng chúng ta sẽ sớm thoát khỏi đại dịch này nhé!

Nguồn: Boredpanda

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Bạn đã biết điều này chưa?
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Cuộc sống sinh viên
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Thông tin công nghệ
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Phim hay nè!
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Cười chút chơi!
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Sống tốt mỗi ngày
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Showbiz Việt
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Chút tâm sự
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Thông tin về y tế, sức khỏe
Khi các App “tự cách ly” sẽ có hình dạng như thế nào ?
Tài liệu học tập