Skip to content

Chủ đề gợi ý

Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Bạn đã biết điều này chưa?
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Cuộc sống sinh viên
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Thông tin công nghệ
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Phim hay nè!
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Cười chút chơi!
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Sống tốt mỗi ngày
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Showbiz Việt
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Chút tâm sự
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Thông tin về y tế, sức khỏe
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Tài liệu học tập

Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết

Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết. Các môn học đều có đánh giá bằng nhận xét.

Điều này được quy định trong Thông tư số 26 do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 11/10. Theo đó, số đầu điểm kiểm tra, đánh giá giảm. Cụ thể, điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên được tính hệ số 1. Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ tính hệ số 2. Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kỳ tính hệ số 3.

Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học chỉ còn hai đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học có 3 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Môn học có từ trên 70 tiết/năm học có 4 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Trong mỗi học kỳ, một môn học có một điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ và một điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ, không còn điểm 1 tiết.

Điểm trung bình môn học kỳ là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ với các hệ số quy định.

So với quy định hiện hành, tổng số đầu điểm kiểm tra đánh học sinh theo Thông tư 26 đã giảm. Môn nhiều nhất cũng chỉ có 6 đầu điểm.

Các hoạt động đánh giá được cụ thể hóa hơn so với thông tư trước đây. Trong đó, kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hỏi – đáp, viết ngắn, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập gắn với chủ đề dạy học cụ thể.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ. Loại hình kiểm tra, đánh giá này cũng được đa dạng hóa thông qua bài kiểm tra (có thể thực hiện trên giấy, hoặc trên máy tính với thời gian từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa là 120 phút), bài thực hành, dự án học tập.

Theo Phó vụ trưởng Vụ Trung học – Sái Công Hồng, việc sử dụng hình thức kiểm tra, đánh giá thông qua bài thực hành, dự án học tập giúp mức độ đánh giá được rộng hơn, sâu hơn.

Tuy nhiên, giáo viên cần hướng dẫn và công bố công khai tiêu chí đánh giá trước cho học sinh, để bảo đảm khách quan, công bằng, tương đương về mức độ hay yêu cầu cần đạt so với các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

Như vậy, lần đầu tiên, hình thức kiểm tra viết được cho phép thực hiện trên máy tính.

“Tuy nhiên, hoạt động này chỉ nên thực hiện ở những trường bảo đảm đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Do đó, việc áp dụng thông tư cần linh hoạt, không cứng nhắc khi sử dụng phương thức tổ chức bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ trên máy tính”, TS Sái Công Hồng lưu ý.

Một điểm nhấn khác, đề kiểm tra cho các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ sẽ được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học/hoạt động giáo dục.

Ngoài ra, tất cả môn học đều có đánh giá bằng nhận xét.

Bộ cũng tăng cường khen thưởng toàn diện hoặc theo lĩnh vực nhằm khích lệ, động viên học sinh học tập và rèn luyện.

Ngoài danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến như hiện hành, còn có thêm danh hiệu học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện.

Điều kiện để được công nhận học sinh giỏi cũng mở rộng khi đưa môn Ngoại ngữ vào vị trí tương xứng với môn Toán, Ngữ văn nhằm đẩy mạnh việc phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh phổ thông.

Theo Zing

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Bạn đã biết điều này chưa?
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Cuộc sống sinh viên
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Thông tin công nghệ
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Phim hay nè!
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Cười chút chơi!
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Sống tốt mỗi ngày
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Showbiz Việt
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Chút tâm sự
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Thông tin về y tế, sức khỏe
Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết
Tài liệu học tập
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tìm kiếm