Skip to content

Chủ đề gợi ý

Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Bạn đã biết điều này chưa?
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Cuộc sống sinh viên
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Thông tin công nghệ
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Phim hay nè!
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Cười chút chơi!
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Sống tốt mỗi ngày
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Showbiz Việt
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Chút tâm sự
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Thông tin về y tế, sức khỏe
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Tài liệu học tập

Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Đây là nội dung thuộc Nghị định 91 mới được Chính phủ ban hành nhằm chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Theo đó, điều 13 của nghị định 91/2020/NĐ-CP, nếu nhà quảng cáo gửi tin nhắn quảng cáo đến số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo sẽ có thể bị phạt từ 80.000.000 – 100.000.000 đồng.

Đồng thời, người quảng cáo chỉ được gửi tin nhắn trong thời gian từ 7h đến 22h mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng và khi đã được cấp tên định danh, không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo.

Riêng quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì tin nhắn quảng cáo phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước. Mọi tin nhắn quảng cáo phải được gắn nhãn nhận diện ở vị trí đầu tiên trong phần nội dung tin nhắn, có dạng [QC] hoặc [AD].

Khi người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo mà người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo thì sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Khi gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không đúng quy định hoặc gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo nào đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo có thể bị phạt tiền 60 – 80 triệu đồng.

Phạt từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

  • Khi thực hiện quá 1 cuộc gọi quảng cáo đến một số điện thoại trong 24 tiếng mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng.
  • Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian cho phép từ 08 giờ đến 17:00 mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng.
  • Không có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử, gọi điện thoại quảng cáo.
  • Không cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thoải thuận về việc đăng kí, từ chối cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn đăng kí quảng cáo trên Cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Một số khoảng phạt đáng lưu ý khác trong nghị định 91/2020 như sau:

Phạt tiền từ 70.000.000 đến 100.000.000 đồng đối với hành vì sử dụng tên định dạnh để gửi tin nhắn rác hoặc cung cấp các dịch vụ vi phạm quy định của pháp luật theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 140.000.000 đến 170.000.000 đối với các hành vi của đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo định danh khi không có biện pháp ngăn chặn tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đến Danh sách Không quảng cáo.

Không ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Không xây dựng, vận hành hệ thống kĩ thuật để phòng chống, ngăn chặn tin rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Không xây dựng, két nối hệ thống quản lý tên định danh của mình với hệ thống quản lý tên định danh quốc gia.

Không thực hiện các biện pháp điều phối, ngăn chặn, xử lý thư điện tử rác, cuộc gọi rác và các biện pháp nghiệp vụ khác theo yêu cầu của Bộ Thông tin và truyền thông (Cục An toàn thông tin).

Danh sách không quảng cáo là gì?

Theo đó, Danh sách không quảng cáo (DoNotCall) là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào.

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Người quảng cáo, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không quảng cáo.

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/10/2020. Xem chi tiết Tại đây

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Bạn đã biết điều này chưa?
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Cuộc sống sinh viên
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Thông tin công nghệ
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Phim hay nè!
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Cười chút chơi!
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Sống tốt mỗi ngày
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Showbiz Việt
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Chút tâm sự
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Thông tin về y tế, sức khỏe
Gửi tin nhắn quảng cáo sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Tài liệu học tập
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tìm kiếm