Term & Condition

Đây là những điều kiện và điều khoản chung về việc sử dụng trang web của sinhvienplus.vn

Lời nói đầu

Chào mừng bạn đến với Sinh Viên Plus. Việc truy cập vào và sử dụng thông tin trên trang này, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản của chúng tôi.

Về việc điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng

Sinhvienplus.vn có thể điều chỉnh điều khoản bất kì lúc nào, vì vậy, bạn nên cập nhật các điều khoản mới nhất khi truy cập trang.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kì thông tin liên hệ hoặc yêu cầu gì từ sinhvienplus.vn vui lòng liên hệ người đại diện của sinhvienplus.vn thông qua email: sinhvienplus.vn@gmail.com

Đối tượng độc giả của sinhvienplus.vn

Trang hướng đến đối tượng từ 16-25. Đa phần là sinh viên trong toàn quốc.

Quyền riêng tư

Chúng tôi sở hữu những nội dung trên website này, trừ những nội dung chúng tôi biên tập lại (có khai báo nguồn)

Miền trừ trách nhiệm đối với các nội dung do bạn đọc gửi về.

Quyền sở hữu và Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Nội dung trên Trang Web, giao diện và thiết kế của Trang Web, nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, và thương hiệu hiển thị trên Trang Web và các địa chỉ (URL) của Trang Web là tài sản những cá nhân, tổ chức cấp bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác.

Quyền sử dụng nội dung

Tất cả các nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, logo và thiết kế được sử dụng trên Trang Web này, dù đã được đăng ký hay chưa được đăng ký, đều thuộc quyền sở hữu của sinhvienplus.vn hoặc các bên thứ ba khác. Bạn không thể sử dụng hoặc trưng bày bất kỳ nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, logo hay thiết kế thuộc về sinhvienplus.vn hoặc các trang trực thuộc mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của chúng tôi.
Liên hệ của bạn với nhà đăng quảng cáo hoặc các Bên thứ ba và các trang web khác
Các giao dịch của người dùng với cá nhân, tổ chức đăng quảng cáo và các bên thứ ba khác trên hoặc được truy cập qua Trang Web là vấn đề của riêng họ và bên thứ ba đó.
Các giao dịch này bao gồm, nhưng không giới hạn trong, việc người dùng tham gia bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành, hoặc các vấn đề liên quan đến các giao dịch trên.
Các liên kết này được cung cấp với mục đích duy nhất là mang lại sự tiện lợi cho Người dùng và không được hiểu là sinhvienplus.vn đảm bảo nội dung, vật phẩm, hoặc dịch vụ trên các trang web của bên thứ ba này. Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc truy cập vào các trang này, cũng như nội dung, vật phẩm, hoặc dịch vụ trên đó.

Sinhvienplus không đảm bảo bất kì điều gì về nội dung, chính sách riêng tư của các bên thứ ba này cũng như các vật phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba này và người dùng đồng ý rằng sinhvienplus không chịu trách nhiệm pháp lí về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các giao dịch giữa người dùng và bên thứ ba hoặc bởi sự hiện diện của bên thứ ba trên Trang Web.

Miễn trách việc bảo đảm đối với Trang Web

Sinhvienplus.vn không bảo đảm rằng Trang Web sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn hoặc việc truy cập Trang Web sẽ nhanh chóng, bảo mật, không bị ngắt quãng, hoặc không gặp lỗi hoặc các lỗi, nếu có, sẽ được điều chỉnh. Sinhvienplus.vn không đảm bảo về kết quả đạt được khi sử dụng Trang Web cũng như tính chính xác, chất lượng hoặc mức độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được lấy từ Trang Web.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Sinhvienplus.vn và các chi nhánh không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì người dùng làm hoặc không làm dựa trên các nội dung có trên Trang Web. Người dùng đánh giá và chấp nhận tất cả nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kì nội dung nào bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.

Người dùng đặc biệt hiểu rõ rằng Sinhvienplus.vn không chịu trách nhiệm đối với hành động phỉ báng, xúc phạm, hoặc phi pháp của người dùng và các bên thứ ba. Ngoài ra, trong bất kỳ trường hợp nào, Sinhvienplus.vn cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào cho dù đó là tổn thất đặc biệt, gián tiếp, vô tình, mang tính trừng phạt, hoặc mang tính hậu quả, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, bất kể thiệt hại về việc sử dụng, thiệt hại lợi ích, thiệt hại dữ liệu, hoặc bất kể tổn thất nào tương tự, dù nguyên nhân là gì, và hoặc dựa trên bất kì lý thuyết hoặc nghĩa vụ pháp lý nào, dù là vi phạm hợp đồng, trách nhiệm ngoài hợp đồng, hoặc là hậu quả của (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang Web; (2) chi phí cho dịch vụ, vật phẩm hoặc Trang Web thay thế; (3) truy cập hoặc thay đổi trái phép quá trình truyền tải hoặc dữ liệu; (4) tuyên bố hoặc hướng dẫn của bất kì bên thứ ba nào về Trang Web; hoặc (5) bất kì vấn đề nào khác có liên quan đến Trang Web.

Kiện cáo về nội dung

Nếu là kiện cáo về vi phạm bản quyền, hãy đọc Thông báo và Thủ tục Kiện Vi phạm Bản quyền. Nếu là kiện cáo về nội Dung, hãy đọc Thông báo và Thủ tục Kiện về Nội dung.

Hiệu lực từng phần của Bản điều khoản

Nếu bất cứ điều khoản nào của Bản điều khoản này bị toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu thì người dùng đồng ý nỗ lực hết sức để thực hiện ý đồ của các bên trong điều khoản đó, và những điều khoản còn lại trong Bản điều khoản vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Pháp luật hiện hành

Bản điều khoản này cùng với giải pháp dành cho bất kì tranh chấp nào liên quan đến Bản điều khoản này hoặc Trang Web sẽ tuân theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam mà không xét đến bất kì nguyên tắc xung đột nào về pháp luật.
Bất kì hoạt động pháp lí hoặc kiện tụng nào giữa Sinhvienplus.vn và bạn có liên quan đến Bản điều khoản sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam và người dùng đồng ý tuân theo phán quyết của tòa án này.