Đây là cách những bức ảnh “ảo tung chảo” được thực hiện. (Phần 2)

46

Tiếp tục vạch trần những bức ảnh hậu trường của quá trình sáng tạo tác phẩm nghệ thuật của các photographer

Bạn nghĩ sao về những bức ảnh này, hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!

Tố Uyên
(Bored Panda)

Xem lại phần 1 tại: