Skip to content

Chủ đề gợi ý

Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Bạn đã biết điều này chưa?
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Cuộc sống sinh viên
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Thông tin công nghệ
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Phim hay nè!
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Cười chút chơi!
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Sống tốt mỗi ngày
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Showbiz Việt
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Chút tâm sự
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Thông tin về y tế, sức khỏe
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Tài liệu học tập

Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3

Chiều ngày 6/3, trường ĐH Nông Lâm TPHCM đã điều chỉnh lịch nhập học từ ngày 9/3 đến 16/3 để phòng chống dịch COVID19

Theo công văn số 489/TB-ĐHNL-HC của trường ĐH Nông Lâm TPHCM về việc điều chỉnh thời gian tạm hoãn lịch học vì dịch COVID-19, thì trường chính thức cho tất cả các sinh viên nghỉ đến hết ngày 15/3/2020 để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra. Thời gian dự kiến nhập học trở lại vào ngày 16/3/2020

Chiều ngày 6/3, trường ĐH Nông Lâm TPHCM đã điều chỉnh lịch nhập học từ ngày 9/3 đến 16/3 để phòng chống dịch COVID19

Trong thời gian này, những sinh viên nào ở xa đã trở lại trường thì nhà trường hỗ trợ tạm trú tại KTX Đại Học Nông Lâm TPHCM.

Trước đó, về phía ĐH Quốc Gia TPHCM cũng đã có thông báo cho sinh viên nghỉ hết tháng 3.

Xem thêm tại: Sinh Viên Plus

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Bạn đã biết điều này chưa?
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Cuộc sống sinh viên
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Thông tin công nghệ
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Phim hay nè!
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Cười chút chơi!
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Sống tốt mỗi ngày
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Showbiz Việt
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Chút tâm sự
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Thông tin về y tế, sức khỏe
Đại học Nông Lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 15/3
Tài liệu học tập
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tìm kiếm