Skip to content

Covid-19: các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Mới đây, bảo hiểm xã hội Việt Nam công khai 5 dịch vụ công trực tuyến thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Trong đó, có 4 thủ tục cho người sử dụng lao động và 1 thủ tục cho người lao động.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp, người lao động, thực hiện theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ, BHXH Viêt Nam đã triển khai các giải pháp để đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trong ngày…

Ứng dụng công nghệ thông tin là một trong các giải pháp được BHXH Việt Nam tập trung đẩy mạnh triển khai trong hàng loạt dịch vụ công và các quy trình, phần mềm nghiệp vụ của ngành.

Đặc biệt giải pháp này giúp phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, BHXH Việt Nam đẩy mạnh triển khai cung cấp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ kê khai BHXH điện tử (I-VAN) cung cấp trên các phần mềm của I-VAN.

Ngoài ra, 5 dịch vụ công này có 4 thủ tục do người sử dụng lao động nộp hồ sơ, gồm: hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ người lao động ngừng việc; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất và 1 thủ tục do người lao động nộp hồ sơ là hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để sử dụng các dịch vụ công này: người lao động và người sử dụng lao động đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn, vào mục “Hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” và làm theo hướng dẫn.

Đối với quy trình thực hiện 5 dịch vụ công này trên Cổng dịch  Quốc gia đã được đơn giản tối đa, NLĐ và NSDLĐ đăng nhập, khai và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (trừ các thành phần hồ sơ, dữ liệu đã được Cổng dịch vụ công Quốc gia kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các biểu mẫu sẽ được điện tử hóa).

Cơ quan BHXH nhận nhiệm vụ xác nhận khi cổng dịch vụ công Quốc gia chuyển dữ liệu đã được ký số đến. Sau khi nhận được xác nhận (ký số) của cơ quan BHXH, Cổng DVC Quốc gia có trách nhiệm chuyển hồ sơ trực tuyến của NLĐ và NSDLĐ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tuy nhiên , trong trường hợp hệ thống một cửa cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cho phép tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện việc tiếp nhận và cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết theo tài khoản do Cổng dịch vụ công Quốc gia cấp.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công Quốc gia đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác, đúng người hưởng, không bị trùng lặp, không có tình trạng trục lợi chính sách; giảm việc đi lại, tiếp xúc của người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH trong việc giải quyết chế độ, chính sách, nhằm hạn chế khả năng lây lan dịch.

Theo dõi page Sinh Viên Plus để cập nhật những tin tức mới nhất hiện nay: