Cám ơn bạn đã đăng kí là thành viên của Sinh Viên Plus

Chào bạn
Rất vui khi bạn đã đăng kí để trở thành một trong những thành viên của chúng mình. Quyền mặc định của bạn sẽ là Subscriber. Để có thể viết bài trên trang, bạn phải đăng kí trở thành tác giả của trang.

Bạn vui lòng gửi email đến bientap@sinhvienplus.vn thông tin cá nhân bao gồm: 

– Tiêu đề: Đăng kí trở thành tác giả Sinh Viên Plus

– Họ tên:

– Số điện thoại:

– Ảnh chụp CMND mặt trước và mặt sau: 

Toàn bộ thông tin của bạn sẽ được bảo mật và cam kết không sử dụng cho mục đích thương mại dữ liệu người dùng. 

Theo dõi chúng mình tại