Skip to content

Chủ đề gợi ý

Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Bạn đã biết điều này chưa?
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Cuộc sống sinh viên
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Thông tin công nghệ
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Phim hay nè!
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Cười chút chơi!
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Sống tốt mỗi ngày
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Showbiz Việt
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Chút tâm sự
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Thông tin về y tế, sức khỏe
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Tài liệu học tập

Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020

Cập nhật tình hình COVID-19 (Corona) tính đến 18:00 ngày 13/02.

  • Tính đến 18 giờ ngày 13/2, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới là 60.349 (Theo WHO). Trong đó, số người không qua khỏi đã lên đến con số 1.369 người. Thế nhưng, WHO cũng công bố tin vui là số người đã bình phục khá cao 6.262 người.

Mong mùa dịch sớm qua, các cơ quan chức năng sớm khắc phục và khống chế được dịch bệnh để mọi hoạt động trên thế giới được tiếp tục diễn ra.

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Bạn đã biết điều này chưa?
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Cuộc sống sinh viên
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Thông tin công nghệ
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Phim hay nè!
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Cười chút chơi!
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Sống tốt mỗi ngày
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Showbiz Việt
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Chút tâm sự
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Thông tin về y tế, sức khỏe
Cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 ngày 13/02/2020
Tài liệu học tập
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tìm kiếm