Skip to content

Chủ đề gợi ý

Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Bạn đã biết điều này chưa?
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Cuộc sống sinh viên
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Thông tin công nghệ
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Phim hay nè!
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Cười chút chơi!
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Sống tốt mỗi ngày
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Showbiz Việt
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Chút tâm sự
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Thông tin về y tế, sức khỏe
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Tài liệu học tập

Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học

Căn cứ tình hình thực tế, một số trưởng ĐH ở TPHCM đã kéo dài lịch nghỉ học để phòng tránh dịch COVID19

Hôm nay, nhiều trường đại học ở TP HCM đã chính thức ra thông báo kéo dài thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID19.

Lịch nghỉ học sinh viên TPHCM

1. Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM): Nghỉ học hết ngày 8/3. Đồng thời, chờ thông báo mới nhất vào tuần sau.

2. ĐH Kinh tế TP.HCM: Chính thức đến trường vào ngày 9/3. Trong thời gian chưa đến trường, sinh viên sẽ học trực tuyến.

3. ĐH Công nghiệp TP.HCM: Dự kiến nghỉ hết ngày 8/3. Nhà trường có thể thay đổi lịch học trong thời gian này.

4. ĐH Ngân hàng TP.HCM: Học trực tuyến trong thời gian từ 2/3 – 8/3.

5. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Nghỉ hết ngày 8/3. Có thể điều chỉnh nếu như diễn biến dịch phức tạp

6. ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM: Nghỉ hết ngày 8/3. Có thể điều chỉnh nếu như diễn biến dịch phức tạp

7. ĐH Tôn Đức Thắng: Tiếp tục nghỉ hết ngày 8/3. Đồng thời, hoãn lịch thi học kì 2 lại.

8. ĐH Văn Hiến: Dự kiến sẽ cho sinh viên trở lại trường vào ngày 16/3

9. ĐH Công nghệ TP.HCM: Sinh viên nghỉ học thêm 2 tuần, tức đến hết ngày 15/3.

10. ĐH Tài chính – Marketing: tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 8/3. Sau thời gian này, sinh viên quay lại học tập bình thường như thời khóa biểu đã công bố.

11. ĐH Kinh tế – Tài chính: Lịch tập trung học kỳ II của ĐH Kinh tế – Tài chính được thông báo dời đến ngày 16/3.

12. ĐH Nông lâm TP.HCM: quyết định cho sinh viên nghỉ đến 8-3, đồng thời dời lịch tốt nghiệp qua tháng 4-2020.

13. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: cho sinh viên tiếp tục học hình thức trực tuyến thêm 1 tuần, đến hết ngày 7-3.

14. ĐH Mở TP.HCM: Nhà trường chính thức thông báo cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần, đến hết ngày 8/3. Sinh viên tiếp tục học bằng hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

15. ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, ngày 9/3 đi học lại.

16. ĐH Văn hóa TP.HCM: Căn cứ vào tình hình của dịch bệnh, nhà trường quyết định cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

Xem thêm tại: Sinh Viên Plus

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Bạn đã biết điều này chưa?
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Cuộc sống sinh viên
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Thông tin công nghệ
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Phim hay nè!
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Cười chút chơi!
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Sống tốt mỗi ngày
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Showbiz Việt
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Chút tâm sự
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Thông tin về y tế, sức khỏe
Cập nhật: Các trường ĐH ở TPHCM điều chỉnh thời gian nghỉ học
Tài liệu học tập