Skip to content

Các cử nhân sư phạm sẽ phải hoàn trả học phí nếu như 2 năm sau khi tốt nghiệp làm không đúng ngành

Đây là một nội dung của Luật giáo dục được quốc hội thông qua trong năm 2019

Theo đó, những sinh viên học trong ngành sư phạm được hỗ trợ tiền và chi phí sinh hoạt 100% trong toàn khóa học.

Tuy nhiên, nếu như người được nhận “ưu đãi” trên không làm đúng ngành trong 2 năm sau khi ra trường, họ buộc phải hoàn lại học phí cho trường. Thời gian hoàn trả bằng với thời gian đào tạo.

Các sinh viên sư phạm được hưởng các chính sách học bổng, khuyến học, miễn giảm học phí…

Nhằm thay đổi chính sách tài chính dành cho sinh viên sụ phạm, luật này còn có những thay đổi liên quan đến giáo viên. Cụ thể là trình độ của các giáo viên ở tất cả các bật đào tạo từ mầm non đến giảng viên đại học cũng phải được nâng cao.

Theo đó, chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm, giáo viên tiểu học từ trung cấp sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, giáo viên THCS từ cao đẳng sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Nhà giáo giảng dạy trình độ đại học từ đại học lên thạc sĩ.

Luật Giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều), thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Luật này sẽ được giới thiệu trong buổi họp tại Văn phòng Chủ tịch nước sáng nay, 4/7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung trong Luật Giáo dục; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để phù hợp với nội dung của Luật Giáo dục.

Theo dõi page Sinh Viên Plus để cập nhật những tin tức mới nhất hiện nay: