Skip to content

Bộ GD&ĐT: Không được phê bình HS trước lớp, trường, trong cuộc họp phụ huynh

Đó là nội dung được nêu rõ trong Thông tư 28 lệ về quy đinhh tại trường Tiểu học mà Bộ GD-ĐT mới ban hành.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT trong giáo dục có nhiều điểm khác biệt, trong đó tập trung đổi mới quản trị nhà trường; đổi mới việc dạy học và kiểm tra đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh; các yêu cầu về hồ sơ sổ sách được giảm tải…

Không được ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo

Theo nội dung trong Thông tư 28 quy định các cơ sở giáo dục tiểu học phải kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về SGK được áp dụng dạy học tại trường để học sinh và phụ huynh biết. Thiết bị dạy học sử dụng trong nhà trường phải thuộc Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành.

Bộ GD&ĐT: Giáo viên không được phê bình HS trước lớp, trường, trong cuộc họp phụ huynh

Khoản 3, Điều 18 trong Thông tư nhấn mạnh. “Nhà trường tổ chức lựa chọn, trang bị xuất bản phẩm tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của giáo viên theo quy định của Bộ GD-ĐT; khuyến khích giáo viên sử dụng xuất bản phẩm tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục. Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo”, 

Theo đó, Bộ GD&ĐT quy định Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm trong việc quản lí, sử dụng và lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường.

Trường tiểu học phải công khai chương trình, kế hoạch giáo dục

Cũng theo quy định trong Thông tư 28, “Trường tiểu học có trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn; huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường”.

So với Thông tư 41, nội dung mới đã bổ sung, và nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường trong thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. Đây là điều rất quan trọng đối với xã hội, nhất là với đối với các khu vực đông dân cư, nhằm tránh tình trạng học sinh không được nhận vào học trường tại địa bàn mình cư trú.

Bộ GD&ĐT: Giáo viên không được phê bình HS trước lớp, trường, trong cuộc họp phụ huynh

Theo đó, trường tiểu học có nhiệm vụ và quyền hạn triển khai thực hiện CT GDPT cấp tiểu học do Bộ GD-ĐT ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ GD-ĐT; triển khai thực hiện sách giáo khoa, nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giáo viên được tự chủ chuyên môn, học sinh được học vượt lớp

Quy định mới cũng cho phép giáo viên được chủ động thực hiện về kế hoạch giáo dục, tự chủ đồng nghĩa với tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể, thầy cô sẽ được chủ động về nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học sinh; có trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục học sinh của lớp mình phụ trách. Đương nhiên, các hoạt động đó cần bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

Tương tự, Thông tư 28 cũng quy định đối với học sinh bậc tiểu học có quyền được giáo dục, học tập để phát triển, phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân. Học sinh đ­ược học ở một cơ sở giáo dục thuận tiện đi lại đối với bản thân trên địa bàn cư trú. Theo đó học sinh được chọn trường học hoặc chuyển đến trường ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

Bộ GD&ĐT: Giáo viên không được phê bình HS trước lớp, trường, trong cuộc họp phụ huynh

“Học sinh được học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học”, Thông tư quy định.

Xem thêm: ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển

Quy định về việc khen thưởng và kỷ luật học sinh, thông tư mới nêu rõ, học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong học tập, rèn luyện cũng như các phong trào thi đua hay có thành tích đột xuất khác thì được giáo viên, nhà trường khen thưởng theo nhiều hình thức: tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường, tặng giấy khen hoặc thư khen.

Bên cạnh đó, giáo viên có quyền kỉ luật học sinh có khuyết điểm bằng các biện pháp: nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm. Tuy nhiên, “giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh”.

Ảnh: Tổng hợp

Tham gia group Sinh Viên Ăn Gì Để gia nhập hội những sinh viên thích ăn uống nhé!

Theo dõi page Sinh Viên Plus để cập nhật những tin tức mới nhất hiện nay: