Skip to content

Chủ đề gợi ý

26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Bạn đã biết điều này chưa?
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Cuộc sống sinh viên
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Thông tin công nghệ
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Phim hay nè!
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Cười chút chơi!
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Sống tốt mỗi ngày
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Showbiz Việt
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Chút tâm sự
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Thông tin về y tế, sức khỏe
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Tài liệu học tập

26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ

Bỏ xa Chạy Ngay Đi 4 triệu view, thành công của Hãy Trao Cho Anh chính thức phá vỡ kỉ lục của Chạy Ngay Đi (22 triệu view sau 24 giờ)

Vào lúc 19:48 phút, METUB và Fanpage của Sơn Tùng chính thức công bố số view mà “Hãy Trao Cho Anh” đạt được trong 24 giờ là 26 triệu view

METUB – Là đối tác chính thức của Youtube tại Việt Nam. Số liệu họ đưa ra dựa trên thời gian thực (chỉ quản lý kênh mới có thể xem).

Như vậy, 26.000.000 view là con số kỉ lục mới của Vpop sau 24 dành cho Music Video trên Youtube. Một lần nữa, Sơn Tùng đã xác lập kỉ lục mới cho mình.

Sơn Tùng M-TP cũng là ca sĩ đầu tiên kết hợp với các ngôi sao lớn tại Mỹ như Snoop Dogg, Madision Beer,…

Trước mắt, vẫn còn kỉ lục thời gian đạt 100 triệu views. Hãy cùng nhau ủng hộ cho Sơn Tùng M-TP nhé!

Gửi bài cộng tác :  bientap@sinhvienplus.vn

Chủ đề gợi ý

26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Bạn đã biết điều này chưa?
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Cuộc sống sinh viên
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Thông tin công nghệ
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Phim hay nè!
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Cười chút chơi!
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Sống tốt mỗi ngày
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Showbiz Việt
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Chút tâm sự
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Thông tin về y tế, sức khỏe
26 triệu view là số view "Hãy Trao Cho Anh" chính thức đạt được sau 24 giờ
Tài liệu học tập
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com