Skip to content

Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc UEH 2021

MUN hay còn được biết là Mô Hình Họp Liên Hợp Quốc, nhằm mô phỏng các phiên họp của Liên Hợp Quốc - nơi các bạn trẻ đóng vai là những lãnh đạo quốc gia để bàn luận, đưa ra giải pháp cho những vấn đề toàn cầu về kinh tế, chính trị, xã hội. MUN cũng là nơi tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tìm hiểu về các vấn đề kinh tế, chính trị, ngoại giao để có cái nhìn rõ nét hơn về Liên Hợp Quốc và hội nghị Liên Hợp Quốc.

[English Version below]

Bạn có mong muốn được hiểu những sự kiện nóng đang diễn ra trên toàn cầu và những tác động của nó đến Việt Nam hoặc các quốc gia trên thế giới?

Bạn đã từng nghe về các thông tin đang diễn ra trên thế giới từ các kênh truyền thông đại chúng và sự tò mò là sự kiện ấy đang ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống quanh mình?

Bạn là người quan tâm đến những sự kiện nóng đang diễn ra trên thế giới và tìm kiếm một môi trường để được bàn luận và nêu lên chính kiến của mình về những sự kiện đó?

Bạn đang muốn tìm kiếm một sân chơi vừa có được kiến thức vừa có được những quyền lợi mang về mà không phải tốn phí?

Hãy để mọi sự trăn trở của bạn được giải đáp trọn vẹn trong chương trình tới đây của Ban Học tập. Không để các bạn đợi lâu nữa chương trình Model United Nations (viết tắt là MUN) do Ban Học tập tổ chức chính thức được khởi tranh.

Link tuyển đại biểu chính thức: https://bom.to/AJWD4L58FEh

MUN LÀ GÌ?

MUN hay còn được biết là Mô Hình Họp Liên Hợp Quốc, nhằm mô phỏng các phiên họp của Liên Hợp Quốc – nơi các bạn trẻ đóng vai là những lãnh đạo quốc gia để bàn luận, đưa ra giải pháp cho những vấn đề toàn cầu về kinh tế, chính trị, xã hội. MUN cũng là nơi tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tìm hiểu về các vấn đề kinh tế, chính trị, ngoại giao để có cái nhìn rõ nét hơn về Liên Hợp Quốc và hội nghị Liên Hợp Quốc.

Khi tham gia UEHMUN 2021, các bạn sẽ được trải nghiệm:

2 buổi workshop training để hiểu về quy trình nghị sự của MUN đồng thời sẽ được training về các kỹ năng ấy.

Rèn luyện sự tự tin để phát biểu trước đám đông, kỹ năng tranh biện, kỹ năng nghiên cứu và tư duy phản biện.

Mở rộng tầm hiểu biết về những gì đã, đang và sẽ xảy ra trên thế giới.

Và điều đặc biệt hơn hết chính là MUN do Ban Học Tập tổ chức sẽ KHÔNG THU bất kỳ chi phí nào và chương trình dành cho tất cả các bạn SINH VIÊN đang theo học Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Đến đây chắc các bạn cũng hiểu khái quát được UEHMUN rồi đúng không nào?

Đừng quên theo dõi Fanpage Ban Học tập để cập nhật những thông tin mới nhất từ chương trình UEHMUN 2021 nhé!

———————————-

Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc được tổ chức tại trường đại học Kinh tế Hồ Chí Minh là sân chơi sáng tạo, bổ ích, bên cạnh tạo điều kiện cho các sinh viên tham gia trau dồi ngoại ngữ, tìm hiểu về các vấn đề kinh tế, chính trị, ngoại giao nóng mang tính toàn cầu để sinh viên có cái nhìn rõ nét về Liên Hợp Quốc trên bàn đàm phán mô phỏng hội nghị Liên Hợp Quốc. Đây cũng là hoạt động nhằm rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu, hùng biện bằng tiếng Anh, khả năng làm việc nhóm cũng như lãnh đạo nhóm, phát triển các hoạt động có ý nghĩa, mang tính quốc tế của Đoàn Thanh niên trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình rất vinh dự khi đón nhận được sự tham gia hỗ trợ – tài trợ đến từ các Nhà bảo trợ truyền thông Đồng hành: ADSangtao, Sinh viên Plus và Internship.

———————————-

[Thông tin sự kiện]

Địa điểm: trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Hạn chót đăng ký: 14/03/2021 (Chủ Nhật)

Ngày hội nghị dự kiến: 04/04/2021 (Chủ Nhật)

Thông tin chi tiết của chương trình:  https://bom.to/7Qboqyy33bFE

———————————-

[English]

UEH MODEL UNITED NATIONS 2021

Do you want to understand what’s happening around the globe and its impact on Vietnam or countries around the world?

Have you heard about the current world news from the media and curiosity about how the event is affecting your real life?

Are you interested in hot events going on around the world and looking for an environment to discuss and raise your opinion about those events?

Are you looking for a playground that can both gain knowledge and get the benefits to bring back without having to spend?

Please let all your concerns be resolved in the upcoming SSID’s program. Do not let you wait any longer, the Model United Nations (abbreviated as MUN) organized by the SSID officially started.

Official Form link: https://bom.to/AJWD4L58FEh

WHAT IS A MUN?

MUN, also known as the Model United Nations, aims to simulate the sessions of the United Nations – where young people act as national leaders to discuss and come up with solutions to global problems such as economic, political, social. MUN is also a place for students to learn about economic, political and diplomatic issues to have a clearer view of the United Nations and the United Nations conference.

When you join UEHMUN 2021, you will experience:

2 workshop training sessions to understand MUN’s agenda and training on those skills.

Confidence in public speaking, argument skills, research skills, and critical thinking.

Expand understanding of what has been, is and will happen in the world.

And the most special thing is that the MUN organized by us will NOT TAKE any FEE. Besides, it also brings many benefits to students when joining UEHMUN.

At this point, you probably understand the UEHMUN generally, right?

Do not forget to follow the SSID Fanpage to update the latest information from UEHMUN 2021 program!

———————————-

United Nations Simulation Conference held at University of Economics Ho Chi Minh city is a creative and rewarding playground, in addition to facilitating students to participate in foreign language improvement, learn about issues: economic, political and diplomatic topics are global hot so students have a clear view of the United Nations on the negotiating table simulating the United Nations conference. This is also an activity to train research skills, English rhetoric, teamwork ability as well as team leadership, develop meaningful and international activities of the Youth Union. Ho Chi Minh City Economics School.

It is a great honor to receive support and sponsorship from Companion Media Sponsors: ADSangtao, Sinh Viên Plus and Internship.

———————————-

[Event Information]

Location: Ho Chi Minh City University of Economics

Form deadline: March 14, 2021 (Sunday)

Scheduled date: 04/04/2021 (Sunday)

For more details: https://bom.to/7Qboqyy33bFE

———————————-

[Thông tin liên hệ]

Fanpage: facebook.com/ht.nckh.qhqt

Email: [email protected]

Điện thoại:

0909867193 (Hữu Luân)

0766703557 (Trà My)

Theo dõi page Sinh Viên Plus để cập nhật những tin tức mới nhất hiện nay: