Cố vấn học tập: Nhìn từ vai trò giảng viên trẻ

Đối với hệ đào tạo tín chỉ ở ĐH, CĐ, vai trò của giảng viên chủ nhiệm (GVCN) được xem là cố vấn học tập cho sinh viên (SV). Cụ thể, GVCN đảm nhận việc hướng dẫn SV đăng ký học đúng chương trình, đúng thời hạn, kịp thời đề xuất với khoa, trường xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo…

Sự kết nối chặt chẽ giữa SV với nhà trường phải cần đến cầu nối của cố vấn học tập.

Sự kết nối chặt chẽ giữa SV với nhà trường phải cần đến cầu nối của cố vấn học tập. Ảnh: A.Khôi

Tuy nhiên, với nhiều GV trẻ – theo nhìn nhận của mọi người thì họ còn thiếu kinh nghiệm, thiếu thông tin…

GV trẻ thiếu kỹ năng

Theo nghiên cứu của GV Nguyễn Thị Thu Hằng (ĐH Vinh), cố vấn học tập trong trường ĐH hiện nay ngoài việc đăng kí môn học cho SV theo quyền hạn chức danh còn có thể tham gia tư vấn cho người học dưới nhiều hình thức như: Hướng dẫn tìm hiểu chương trình đào tạo, tư vấn xây dựng kế hoạch học tập và đăng kí các môn học phù hợp, hướng dẫn phương pháp học tập, sử dụng thời gian hợp lý… nhằm giảm thiểu tối đa công tác giải quyết học vụ, tạo niềm tin vào phương thức đào tạo mới ở cả SV và GV. Công việc này đòi hỏi người cố vấn học tập phải am hiểu chương trình, mục tiêu, nội dung phương pháp, quy chế, nội quy về học tập, rèn luyện và công tác SV… Ngoài ra cố vấn học tập còn am hiểu đặc thù của ngành học, khả năng, hoàn cảnh của đối tượng được tư vấn. Thế nhưng, các GV trẻ thường có những điểm yếu như thiếu kinh nghiệm thực tế, chưa chủ động trong công việc, quá tải về thời gian, thiếu sự kết nối, hỗ trợ lẫn nhau. Điều này dẫn đến hiện tượng GV trẻ thường né tránh đề nghị tư vấn của SV, không dám “quảng bá” mình rộng rãi đến SV và SV cũng không biết tìm đến. Đây là lí do khiến hai bên không gặp được nhau và khi gặp các rắc rối liên quan đến quy chế học vụ, học phí… SV thường không tìm đến cố vấn học tập mà lên thẳng phòng đào tạo hoặc phòng công tác SV. Trong khi đó, các GV trẻ khi gặp tình huống “bí” hoặc những tuần đầu tiên khi đăng kí học thường có hiện tượng tắt máy điện thoại – một kênh giao tiếp nhanh nhất giữa cố vấn học tập với SV; hoặc khi không giải quyết được vấn đề buộc lòng phải chỉ nơi cho SV đến… gây ra tình trạng quá tải ở các phòng, ban.

Thực trạng này cho thấy đội ngũ GV trẻ – cố vấn học tập – hiện nay rất thiếu thông tin, kĩ năng và chuyên môn dẫn đến thiếu khả năng giải quyết những vấn đề do SV đặt ra, vì thế kết quả tư vấn chưa cao, lãng phí nguồn nhân lực đầy tiềm năng trong đội ngũ GV.

Ở một khía cạnh khác, nhiều GV công tác ở ĐH Đà Nẵng cho rằng, công tác cố vấn học tập hiếm khi được nhắc tới, có chăng chỉ là công tác chủ nhiệm lớp như nắm tình hình SV, xét điểm rèn luyện, triển khai các hoạt động chung… Chính bản thân các GV cũng chưa làm quen với khái niệm cố vấn học tập, nên thường hướng dẫn SV xuống phòng đào tạo để được tư vấn về việc học, trong khi đó là công việc của GVCN. Vẫn còn tình trạng GVCN chỉ ký xác nhận vào phiếu đăng ký học phần mà không hề tư vấn cho SV, thậm chí không quan tâm nội dung đăng ký trên phiếu. Nhiều GV thừa nhận, việc duy trì đội ngũ cố vấn học tập ở nhiều nơi còn mang tính hình thức bởi trên thực tế, đội ngũ này ở nhiều trường ĐH, CĐ còn mỏng, chưa am hiểu về chương trình, quy chế đào tạo tín chỉ, chưa nắm vững tinh thần học tập cụ thể của SV…

Để là người dẫn đường tin cậy.

Để làm tròn vai trò một cố vấn học tập, cô Nguyễn Thị Thu Hằng cho rằng cần mở các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng công tác này cũng như chính bản thân các GV trẻ phải chủ động phát triển kỹ năng mềm, trang bị thông tin, phát huy lợi thế trẻ của mình. Đồng thời gần gũi hơn với SV để chia sẻ.

Ở một góc nhìn khác, nhóm GV Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Thái, Trần Thị Mỹ Châu, Văn Đỗ Cẩm Vân (Trường CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng) cho rằng để có thể phát huy hiệu quả vai trò của cố vấn học tập trong việc hỗ trợ cho SV định hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập, các GVCN phải nắm vững kế hoạch đào tạo của nhà trường, biết rõ sức học của SV, từ đó tư vấn cho SV trong việc đăng ký khối lượng học tập của từng học kỳ. Cố vấn học tập là người có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công trong học tập và rèn luyện của SV. Tuy nhiên, thực tế hiện nay không phải trường ĐH, CĐ nào tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ cũng đánh giá đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của cố vấn học tập.

Để hỗ trợ cho cố vấn học tập, GV Nguyễn Thị Tuyết An (Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) cho rằng nhà trường cần lập một hộp thư công tác này, trong đó có thể cung cấp các thông tin về công tác đào tạo, các phong trào hoạt động của SV, lịch sinh hoạt lớp định kỳ… Còn theo nhóm GV Trường CĐ Công nghệ thông tin, phải có nhiều kênh giao tiếp giữa GV và SV. Ngoài cung cấp địa chỉ email của cố vấn học tập cho SV, GV còn phải thường xuyên tham gia công khai trên diễn đàn của trường vì đây là nơi SV tham gia giao lưu, chia sẻ kiến thức và thông báo các tình hình chung của lớp. Việc tham gia diễn đàn sẽ gắn bó thêm mối quan hệ giữa GVCN với SV, đồng thời diễn đàn là nơi để GV trao đổi thông tin với lớp và là công cụ để thực hiện vai trò cố vấn học tập của mình.

Phan Vĩnh Yên

Thực tế hiện nay không phải trường ĐH, CĐ nào tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ cũng đánh giá đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của cố vấn học tập.

#