"Mô hình" trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

Trường đại học 0m2 đất/ 1 sinh viên

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có kết luận thanh tra về kết quả thanh tra tại trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị. Từ ngày 30/3/2013 đến ngày 3/4/2014, đoàn thanh tra liên ngành  đã làm việc trực t...

dummy.gif5 tiếng trước Read more
Chân dung nhà kinh tế trẻ Lý Sơn- Thierry, người Pháp gốc Việt.

Họ sẽ làm nên thế giới

Nhật báo Le Monde ngày 18-8-2014 đã dành mục “Họ sẽ làm nên thế giới”, cho chân dung một nhà kinh tế trẻ, mà “hành động” luôn luôn là mệnh lệnh thiết yếu. Nhà kinh tế trẻ tên Lý Sơn-Thierry, người Pháp gốc V...

dummy.gif14 tiếng trước Read more